Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Formasyon Alanları Sayısallaştırma İşlemleri

Bu bölümde her bir formasyon alanının sayısallaştırılması yapılacaktır. 

1. İlk olarak Katman Yöneticisinden FM_SOĞUKSU tabakasını seçerek aktif tabaka yapınız. Giriş / Çoklu Doğru işlemine giriniz. Çoklu Doğru çizim işlemi ile jeoloji haritasında SOĞUKSU formasyonuna ait alanı sayısallaştırınız.


Çoklu Doğru çizim işlemleri sırasında alan kapatma işlemi sonunda açılan Çoklu Doğru / Alan Özellikleri penceresinde Kapalı ve Taralı seçeneklerini aktif yapınız.

2. Katman Yöneticisinden FM_SELİMİYE tabakasını aktif yapınız. Bir önceki adımda yapılan işlemleri SELİMİYE formasyonu için tekrarlayınız.

3. Katman Yöneticisinden FM_TECER tabakasını aktif yapınız. TECER formasyonu için sayısallaştırma işlemini gerçekleştiriniz.


Çizim işlemi sırasında ortak formasyon sınırlarının olduğu bölgelerde Nokta Seçim Araçları / Obje İzle modunun aktif edilip kullanılması işlem kolaylığı sağlayacaktır. Ortak sınır olan bölge çizimi tamamlandığında fare sağ tuş ile Obje İzle modu pasif hale getirilir ve çizim işlemine devam edilir.


4. Katman Yöneticisinden FM_İNCESU tabakasını aktif yapınız. İNCESU formasyonu için sayısallaştırma işlemini gerçekleştiriniz.

5. Son olarak HAFİK formasyon alanının sayısallaştırmasını gerçekleştiriniz. Bu işlem için öncelikle Katman Yöneticisinden FM_HAFİK tabakasını seçiniz ve @PINDEX tabakasının gözünü kapatınız. Daha sonra Giriş / Çoklu Doğru işlemine giriniz ve tüm formasyon alanlarını geçecek şekilde kabaca bir alan çiziniz.

6. Giriş / Alan / Alan Çıkart işlemine giriniz. Komut satırında “DIŞ ALANI GÖSTER” komutu aktif iken bir önceki adımda çizdiğiniz alanın sınırını seçiniz. Bu işlem sonrasında Komut satırında “ÇIKARILACAK ALANLARI GÖSTER” komutu aktif olacaktır. Sıradaki işlemde Seçim Süzgeci / Tümünü Seç butonuna basınız ve en son çizmiş olduğunuz sınırı tekrar seçiniz ve fare sağ tuş ile işlemi bitiriniz.

7. Açılan Alan Çıkart penceresinde Seçilen dış alanı koru ve Seçilen iç alanları koru seçeneklerini aktif diğerlerini pasif yapınız ve Tamam ile işlemi sonlandırınız. İşlem sonunda alan çıkartma işlemleri için çizdiğiniz geçici alanı siliniz.

8. Sayısallaştırma işlemi sonrasında tüm formasyon alanlarının vektörel olarak oluşturulduğu gözlemleyiniz.

  • No labels