Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pencere Araçları

2 pencere Aç

Bu işlemler ile bir projenin ya da projelerin ekranda kaç pencerede görünecekleri ayarlanır.

Örneğin; 2 Pencere Aç ile ekrana iki ayrı pencere açılır ve yüklü olan projelerden 2 tanesi ayrı pencerelerde görüntülenir. Eğer tek proje var ise 2 ayrı pencerede görünür. Her pencere için farklı ölçekler olabilir.

Ekran Sakla

Ekranda çalışılan proje bölgesini *.JPG ve *.BMP formatlarında saklayan ya da hafızaya alarak başka programlara kopyalanmasını sağlayan işlemdir.

Bu işlem sonucunda ekrandaki menüler ve ikonlar kopyalanmazlar. Sadece projenin görüntüsü alınır.

Klavye kısayol tuşları Shift+Ctrl+F12 'dir.