Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Formasyon Tabaka Yapısının Oluşturulması

Projeye altlık olarak eklenmiş jeoloji haritası üzerinde yer alan beş farklı formasyona ait vektör verilerin (formasyon alanları vb.) kaydedileceği tabakalar Katman Yöneticisi’nde oluşturulması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda tabaka adları ve diğer tanımlanacak özellikler belirtilmiştir.

Tabaka oluşturma işlemleri hiyerarşik yapıda olacak şekilde yapılması proje aşamasında yapılan işlemler sırasında kolaylık sağlayacaktır. Bunun için Netcad’in Ana Tabaka ve Alt Tabaka oluşturma özelliklerinden faydalanılır. Tabaka ekleme işlemlerinde tabaka adları girilirken, Ana Tabaka oluşturmak için tabaka isminden önce @ simgesi konulur (Ör: @ANATABAKAADI). Alt Tabaka oluşturmak için ise Ana Tabaka adından sonra _(alt çizgi) konulur ve Alt Tabaka adı yazılır (Ör: ANATABAKAADI_ALTTABAKAADI).


1. Formasyon tabaka yapılarını oluşturmak için düşey menüde yer alan Katman Yönetisi’nde “+” butonuna basarak yeni tabaka ekleme işlemine giriniz. Açılan Tabaka Özellikleri penceresinde Adı kısmında tabaka adını @FM giriniz ve Tamam ile işlemi sonlandırınız. 

2. Ana Tabaka oluşturduktan sonra Alt Tabaka oluşturma işlemlerini gerçekleştiriniz. Sırasıyla FM_SOĞUKSU, FM_ SELİMİYE, FM_TECER, FM_HAFİK, FM_İNCESU isimlerinde yeni tabakalar oluşturunuz ve tabaka renklerini tabloya uygun renklendiriniz. Tabaka sırasını tabloda yer alan formasyon adına göre düzenleyiniz.

3. Hiyerarşik tabaka yapısı oluşturulduktan sonra her bir alt tabaka için özellikler tanımlayınız. Bu işlem için Katman Yöneticisinde ilgili formasyona ait tabakaya çift tıklayınız. Açılan Tabaka Özellikleri penceresinde Alan sekmesini açınız. Alan sekmesinde Büyütme değerini 0.3 olarak belirleyiniz ve Renkli Tarama seçeneğini aktif yapınız. Tarama seçmek için aynı sekmede yer alan Gözat butonuna basarak Tarama Kütüphanesi penceresini açınız ve formasyona ait jeoloji taramasını seçiniz. Tamam ile işlemi tamamlayınız. Bu işlemleri tüm formasyon tabakaları için tarama desenini tablodaki litoloji sütununda yer alan tanımlamalara uygun olacak şekilde tekrarlayınız.


  • No labels