Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fay Çizgileri Sayısallaştırma İşlemleri

1. Raster harita üzerinde fay çizgilerinin gözlenmesi için Görünüm / Alan Taramaları işlemine girerek geçici olarak formasyon alanlarına ait taramaları pasif duruma getiriniz. 

2. Katman Yöneticisinden FAY_DOĞRULTU tabakasını seçerek aktif yapınız. Giriş / Çizim Araçları / Çoklu Doğru ile harita üzerindeki doğrultu atımlı fay hattını sayısallaştırınız.

3. Katman Yöneticisinden FAY_BİNDİRME tabakasını seçerek aktif yapınız. Giriş / Çizim Araçları / Çoklu Doğru ile harita üzerindeki ilgili fay hattını sayısallaştırınız.


  • No labels