Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kalınlık Ayarları

Kalın Obje Çizimi

Kalın Obje Çizimi seçeneği, objelerin ekrana ve yazıcıya kalınlık değerlerini kullanarak çizilmelerini sağlar. Objelerin kalınlık değerlerinin hesapanmasında aşağıdaki sıra izlenr.

  1. Objenin kendi Çizgi Kalınlığı (Obje Özellikleri penceresinden verilir)
  2. Objenin tabakasına atanan kalınlık değerlerinden (?) 
  3. Objenin tabakasına atanan kalemden (Kelamleri Kullan seçeneği açık olmalıdır) 

Kalemleri Kullan

 Tabaka bazlı tanımlanan kalem kalıklıklarının çıktıya yansıması için kullanılan seçenektir. Kalem kalınlık değerleri, 'Kalınlık Ayarları' penceresinde düzenlenebilmektedir.  Tabaka kalınlık değerleri 'Tabaka Özellikleri / Standart' sekmesi içerisinden tanımlanabilir.

Seçenek işaretli olmadığında 'Kalınlık Ayarları' penceresinde bulunan 'Varsayılan Değer' kalınlığında çizim gerçekleşir.

Kalınlık Azaltma/Artırma

Hiçbir kalınlık değeri olmayan objeler için kalınlıkları azaltıp arttırabilirsiniz.

  • No labels