Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fay Tabaka Yapısının Oluşturulması

Jeoloji haritası üzerinde bulunan diğer jeolojik veriler ise faylardır. Harita üzerinde iki farklı türe (doğrultu-bindirme) ait faylar gözlenmektedir. Faylara ait verilerinde vektörel olarak oluşturulup kaydedilmesi için yeni tabakalar oluşturulur. Aşağıdaki listede tabaka adları ve diğer tanımlanacak özellikler belirtilmiştir.

Tabaka oluşturma işlemleri hiyerarşik yapıda olacak şekilde yapılması proje aşamasında yapılan işlemler sırasında kolaylık sağlayacaktır. Bunun için Netcad’in Ana Tabaka ve Alt Tabaka oluşturma özelliklerinden faydalanılır. Tabaka ekleme işlemlerinde tabaka adları girilirken, Ana Tabaka oluşturmak için tabaka isminden önce @ simgesi konulur (Ör: @ANATABAKAADI). Alt Tabaka oluşturmak için ise Ana Tabaka adından sonra _(alt çizgi) konulur ve Alt Tabaka adı yazılır (Ör: ANATABAKAADI_ALTTABAKAADI).


1. Fay tabaka yapılarını oluşturmak için düşey menüde yer alan Katman Yönetisi’nde “+” butonuna basarak yeni tabaka ekleme işlemine giriniz. Açılan Tabaka Özellikleri penceresinde Adı kısmında tabaka adını @FAY giriniz.

2. Ana Tabaka oluşturduktan sonra Alt Tabaka oluşturma işlemlerini gerçekleştiriniz. Sırasıyla FAY_DOĞRULTU ve FAY_BİNDİRME isimlerinde yeni tabakalar oluşturunuz ve tabaka renklerini siyah yapınız.

3. Fay tabaka yapısı oluşturulduktan sonra her bir alt tabaka için özellikler tanımlayınız. Bu işlem için Katman Yöneticisinde ilgili faya ait tabakaya çift tıklayınız. Açılan Tabaka Özellikleri penceresinde Çizgi sekmesini açınız. Çizgi tipini tabloda belirtilenlere göre ayarlayınız.

4. Fay çizimlerinin diğer çizimlerden daha kalın gözlenebilmesi için Çizgi sekmesinde Kalınlıklar tabakadan aktif iken kalınlık değerini 3 olarak ayarlayınız. Ölçekten bağımsız olarak kalınlık ayarlanması için Ölçek sekmesinde Çizgi / Nokta kalınlıkları sabit seçeneğini aktif yapınız ve değer olarak 3 giriniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız.


  • No labels