Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

 6.0.0.3494(GP17) patch1/15.09.2014
 • Seçim işlemlerinde iyileştirme yapılmıştır.
 6.0.0.3405(GP17)/04.09.2014
 • Tematik düzenleme işlemleri zenginleştirilmiştir.
 • Rusça arayüzler düzenlenmiştir.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.3280(GP16)/12.08.2014
 • Yüksek Kaliteli çıktı alınabilmesi sağlanmıştır.
 • Hızlı Erişim Çubuğunun Şerit Menü (Ribbon) altında ya da üstünde gösterilebilmesi sağlanmıştır.
 • Çizdir işlemine "Raster'a Çizdir" yeteneği eklenmiştir
 • Vektör karolama işleminde kalite artışı sağlanmıştır.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.2924(GP15)/09.05.2014
 • Dosya Ekle ile eklenen projelerdeki referansların ana projenin referans listesine eklenmesi sağlandı.
 • Durum çubuğunda, aktif tabaka, hat tipi ve yazı tipi bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.2612(GP14)/11.02.2014
 • Bölgesel dönüşümlerde kullanmak amacı ile projeksiyon dönüşümü sonrası affine/helmert dönüşümleri yapılması sağlandı.
 • Çıktı işlemleri için tabaka bazında kalem kalınlıkları tanımlanabilir.
 • Netcad yardım içerikleri geliştirilerek web üzerinden anında erişilebilir hale geldi.
 • Çıktı ve görünürlük işlemleri için, kalınlık ayarları 'Görünüm' menüsüne eklenmiş bu sayede daha hızlı erişim sağlanmıştır.
 • Obje filtreleme özelliklerine kot değerleri de eklendi. Artık çoklu obje seçimleri belirli kot aralıklarına göre de yapılabiliyor.
 • Görünüm ayarlarından tanımlanan renk modlarının print işleminde de kullanılması sağlandı.
 • Etkileşimli etiket şablonları kullanıcı tanımlı olarak değiştirilmesi sağlandı.
 • Proje değişkenleri Proje özellikleri altına alındı. Tüm proje özellikler aynı arayüzden yapılması sağlandı.
 • Ribbonlarda yapılan değişiklikler sayesinde çok kullanılan işlemlere ulaşımın kolaylaştırılması sağlandı.
 • Çokludoğru köşesi sil işlemindeki davranış iyileştirildi.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.2307(GP13)/29.11.2013
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.2232(GP12)/14.11.2013
 • Mimar Overlay Operatörü artık sınırsız katman alabiliyor.
 • Zengin metin düzenleyici işlemine ekrandan paragraf al özelliği eklendi . Bu sayede eskiden oluşturulmuş paragrafların tekrar kullanılabilir/düzenlenebilir olması sağlanmıştır.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.2208 (GP11)/22.10.2013
 • Paralel al işlemi geliştirildi,Bazı karmaşık çizgilerin paraleli artık daha iyi hesaplanıyor, çizgilerin bir birini kesmesi engellendi.
 • Sıkıştırılmış formattaki (*,zip) dosyaları açma özelliği eklendi,Sıkıştırılmış dosya içerisinde Netcad tarafından desteklenen farklı formattaki dosyaların referans olarak açılması sağlandı.
 • Raster paftalama işlemlerinde her bit derinliğindeki rasterların paftalanması sağlandı.
 • Google Earth dosyaları spatial veri olarak açılmaktadır, Bu verileri CAD dosyalarına çevirme özelliği eklendi.
 • Çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.2154(GP10)/16.09.2013
 • Çizdir işleminde performans iyileştirmesi yapıldı.
 6.0.0.2117(GP9) 13.09.2013
 • Lejant sembolü için tanımlanan geometri tabaka rengini alması sağlandı.
 • Yazı Konumu Korunsun seçeneği dayanma noktası seçeneğini altında değil ayrı bir seçenek olarak geliştirildi.
 • Karo oluşturucu EPSG bağımlılığından kurtarıldı.
 • Hızlı erişim çubuğuna kullanıcılar komut ekleme özelliği eklendi.
 • Ölçek çubuğundaki birim genişliği, 1,2,5 ya da bunların 10'lu katları olmasıs sağlandı.
 • GeoFunciton --> Vektör operatörünün çalışma şekli değiştirildi.
 • Tek bir viewport kaldı ise, son viewport [X] ile kapatılırken projeyi de kapatılması sağlandı
 • Obje özellikleri penceresinde Alan satırında bulunan alan değeri kopyalanabilir yapıda olması sağlandı.
 • Referansın ağaçtaki görüntüsünü refresh edebilmesi sağlandı.
 6.0.0.1985(GP8)/04.07.2013
 • Güncelleme Paketi Yenilendi
 6.0.0.1985(GP7)/ 02.07.2013
 • Tematik editörü özgün değerler v.b. değerler için bir interface alması ve bu editörü kullanan uygulamalar için interfaceleri gerçeklendi.
 • Unicode ile ilgili çözülmesi gereken (?) sorunlar bulunmaktaydı, düzeltildi.
 • netcad içinde kullanılan poligon üçgenleme yöntemi iyileştirildi.
 • Raster dönüşüm işleminde vektörlerde seçilebimesi sağlandı.
 • Kurum logolarının bulunduğu sembol dosyası kullanıcıya gönderilmesi sağlandı.
 • Yazı nesneleri, açı değerlerine göre süzülürken birim ayarlarında seçilen açı birimi kullanılabilmesi sağlandı.
 • NCZ projelerinde veritabanı bağlantılarının, referansların taşınması işlemi eklendi.
 • Semboloji Menüsü İngilizce sürümde otomatik olarak İngilizce semboloji kütüphanesini yüklenmesi sağlandı.
 • düzelt(kesişim) işlemi ile koparma(parçalama) işlemi için geliştirme yapılması sağlandı.
 • Karo oluşturucuda zaman destekli karo oluştururken, kullanılacak zamanı kullanıcı verebilmesi sağlandı.
 • Lejant sembolü için kullanılacak geometri tipini kullanıcı seçilebilmesi sağlandı.
 • Çizgi tipinde bir kaydın, geometrisi çizilmeden etiketi çizilebilmesi sağlandı.
 • Daha açıklayıcı hata mesajları eklendi.
 • Kolon Birleştir, Kolon Böl işlemlerinin Netcad6'ya eklenmesi sağlanmıştır.
 • Referans olarak raster eklenirken aynı isimli bir raster zaten var ise var olan ile yer değiştirsin. Herhangi bir soru sormasına gerek yok.
 • Mimar penceresi son komutu hatırlamaması sağlandı.
 • Refman, projeksiyon kütüphanesinden aldığı projeksiyon limitlerini genişleterek referanslara iletmesi sağlandı.
 • Referans ağacında seçim alt ve üst elemanları etkilememesi sağlanmıştır.
 • krokilerde yazıların düzenlenmesinin kolaylaştırıması gerekiyor. Bu amaçla yön değiştir işlemine ek yetenek kazandırılarak yazıların düzenlenmesi kolaylaşabilir.
 • Karo oluşturucu refman içine alınmalıdır.
 • Ölçek Çubuğu custom Objesi geliştirilmiştir.
 • INTERLIS formatının okunması sağlandı.
 • IMapProvider gerçekleyen nesneler GetIcon metodu ile Image türünde ikon döndürüldü.
 • Ölçek çubuğu akıllı nesnesine tıklandığında edit nesnesi açılabilmesi sağlandı.
 • İlişkili tablonun kolon istatistiklerine erişilebilmesi sağlandı.
 • İngilizce Help dosyasının Netcad'e eklendi.
 • Üst talep için raster referans refman'ı kilitlemesi sağlandı.
 • Arayüzde bazı düzenlemeler yapıldı.
 • Analizler için operatörler yazıldı.
 • Geliştirilen operatörler Raster için de çalışabilir olması sağlandı.
 • Raster -> GeoFunction operatörü yerine INetcadGeoRasterEx interface'i INetcadGeoFunction interface'ini gerçekleyebilmesi sağlandı.
 • TIN->GeoFunciton Operatörü eklendi.
 • Spatial -> GeoFunction operatörü eklendi.
 • GeoFunction hesap makinesi operatörü sağlandı.
 • GeoFunction -> Eğim operatörü sağlandı.
 • GeoFunction -> Bakı eklendi.
 • GeoFunction -> Rölyef eklendi.
 • GeoFunction -> Nokta operatörü
 • GeoFunction operatörlerinin register edilmesi lisans kontrolüyle olmalı.
 • Limit interface'inin GeoFunction'la ilgili bazı verilerin gerçeklemesi gerekiyor
 • GeoCalculator operatörü eklendi.
 • Bakı operatörü 8 slot output etmesi sağlandı.
 • Raster kaydet operatörünün kullanacağı tematik tanımı oluşturan bir kaynak operatörü (input'u olmayan) yazılmalıdır.
 • Konumsal Veri Koleksiyonu veri tipi IWorldSettings'i de gerçeklemelidir.
 • GeoEditor operatörünün geliştirilmesisağlandı.
 • Tema oluşturan operatördeki terminoloji Raster'la aynı olması sağlandı.
 • Tematik editör üzerindeki slotların isimlerini kullanıcı değiştirebilmeli ve bu isimler Raster slotlarına aktarılmasaı sağlandı.
 • Yükseklik GeoFunction operatöründe tabaka seçimi yapılabilmesi sağlandı.
 • Online katmanlarda Google ve Bing için yeni providerlar kullanılması sağlandı.
 6.0.0.1900(GP6)/ 03.05.2013
 • Mimar Drop Handler Gerçeklendi.
 • Tabaka sil işlemiyle açılan silinecek tabakalar penceresinde , ana tabaka seçildiğinde alt tabakalarda otomatik olarak seçilebilecek şekilde düzeltildi.
 • Referanslar altında sürükle bırak yaparak grafikteki görünürlükler arası sıralama yapılabilmesi sağlandı.
 • Nokta No Uzunluğu, Görünüm Ayarları pencersine alındı.
 • Zengin metin içine, ekrandaki çizim dosyası içinden paragraf ya da yazı alınıp, zengin metin ya da cks formatında saklanabilmesi sağlandı.
 • Referans yöneticisi özellikleri penceresinde , benzer tabakaları toplu aç kapat seçeneği default false gelecek şekilde düzeltildi.
 • Global Status Report nesnesinin kullanıcıya gösterilmesi sağlandı.
 • Veritabanı tarafında yapılan değişiklikler proje açılışında kontrol edilmesi sağlandı.
 • Detaylar / Uzunluk yazdır seçeneğindeki açı değeri , sadece derece cinsinden çalışmaktaydı. Birim ve görünüm ayarlarından açı birimi hangi birim seçili ise o birimden çalışması sağlandı.
 • Çizgilerin kalınlık yönlerine (taraf) göre ölçekten etkilenip etkilenmeyeceklerini yöneten yeni ayarlar getirildi.
 • Online Haritalar içerisine YandexMap desteği eklendi.
 • Ölçü ve röleve ayarlarına ribon menüden de ulaşılabilmesi sağlandı.
 • Sık Kullanılanlar menüsü kaldırıldı.
 • Çizdir penceresindeki Kalem Kalınlığı değeri, Genel Ayarlar\Birim ve Görünüm sayfasına taşındı.
 • Çizdir penceresinde, seçilen şablonu silme işlemi biraz zor. Şablon isminin yanına bir (X) işareti eklendi, kullanıcı oradan şablonu silebilecek.
 • Şablon Seçici (NCZ, Layout, Planet6, ...) kategorilere göre listeleme yapması sağlandı.
 • Yazı nesnesinde, makrolar (proje değişkenleri) dikkate alınması sağlandı.
 • Lejanda eklenen imajların boyutları defualt oluşan lejand kutu boyları ile aynı olması sağlandı.
 • Lejand 'Yazı ve Numaralandırma Özelliklerinde' istenilen katmandan numaralandırma başlaması sağlandı.
 • Lejant gösterimi sırasında 0 tabakası gösterilmemesi sağlandı.
 • Lejant içerisinde seçilen Netcad objelerinin çizilebilmesi sağlandı.
 • Obje Özelliklerinde ve Toplu Obje Değiştirde GIS Sınıfını girilemiyordu. Ortada hiç bir VT nin olmadığı ve verilerin yeni doğduğu ortamlarda bu gerekiyor. Girilebilmesi sağlandı.
 • Referans olarak raster eklenirken aynı isimli bir raster zaten var ise var olan ile yer değiştirsin. Herhangi bir soru sormasına gerek yok.
 • Katman Yöneticisi ismi Katmanlar olarak değiştirildi.
 • Netcad 6 tematik harita oluştururken hangi kolon bilgisine göre tematik yapıldığı bilgisinin öğrenilmesine ihtiyaç duyulmaktaydı, öğrenilmesi sağlandı.
 • Gönder/Google earth aktarım sırasında netcad tarafında kml sakla bulunmadığı için kullanıcı google earth üzerinden kml ve kmz saklamak zorunda kalıyordu, aktarım sırasında kml saklama sağlandı.
 • Mimarda Spatial Veri Kaynağı Adlarının Gösterilmesi sağlandı.
 • 1 band raster verilerin renklendirilmesi için Netcad renklendirme özelliği gerçeklendi.
 • Ölçek çubuğu akıllı nesnesine tıklandığında edit nesnesi açılabilmesi sağlandı.
 6.0.0.1751(GP5)/ 05.04.2013
 • Yazı bul değiştir işleminde Büyük küçük duyarlı işlemi seçildiğinde işlem doğru fakat gelen mesaj yanlış gelmekteydi, düzeltildi.
 • Köşe yuvarlat işlemi sonrasında oluşan yay objesi mevcut çizgi hattını takip etmiyordu, düzeltildi.
 • İlişkili tablolarda LOOKUP tanımları var ise ilişkili tabloların lookupları görüntülenmemekteydi, düzeltildi.
 • Koordinat dönüşümü operatörü yazı ve grid objelerini bozmaktaydı, düzeltildi.
 • Alan içerisinde bulunan objeler , alanın gösterilen segmentine değil , alan objesinin ağırlık merkezine yakın olduğu tarafa uzatılmaktaydı, düzeltildi.
 • On the fly projeksiyonda, raster referans bulunan projede ekran kaydır yapıldıgında, raster referans ekran görüntüsündeki gibi görünmekteydi, düzeltildi.
 • Katman Yöneticisi / Gönder / Katman Kaydet işlemi ile Excel Nokta Dosyası oluşturulamıyordu, düzeltildi.
 • Oracle Spatial verilere projeksiyon tanımlanamıyordu, düzeltildi.
 • Şablonda Enterprise işlemcisi/Kayıtları katmana ekle açıkken CVS'de Obje özelliklerini sor ile yapılan değişiklikler kaydedilmiyordu, düzeltildi.
 • Özellikleri kaydet işleminde hangi seçenek seçilirse seçilsin tüm referanslar da seçilen özellikle birlikte kaydolmaktaydı, düzeltildi.
 • Düzenle/Uzat işleminde uzatılacak hat ile uzama hattı doğrudan kesişmediğinde işlem gerçekleştirilmemekteydi, düzeltildi.
 • Blok objeleri bir projeden başka bir projeye kaydırıldığında kaydırılan projenin limitleri bozulmaktaydı, düzeltildi.
 • Tabaka özellikleri/Ölçek menüsünde, ''Ölçekten Bağımsız Yapılandırılabilir Değerler'' sekmesinde 1 den küçük değerler girilip, kontrol edildiğinde 0'a yuvarlandığı gözleniyordu, düzeltildi.
 • Lejandda çizgi objelerinin ve hattipi tanımının davranışı düzeltildi.
 • .NET modüllerinin yardım çağrıları yapılmıyordu, düzeltildi.
 • Spatial Taramaların print ölçeği NCZ taramalardan farklı geliyor, ekranda aynı görünüyorlardı, düzeltildi.
 • Çoklu doğru, Alan çizim işlemlerinde ve Sorgu Araçlarında SYS07 hatası alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Projeksiyon tanımlama penceresinde dilim numarları 39. dilimden sonra hatalı gelmekteydi, düzeltildi.
 • İngilizce Netcad6'da projeksiyon parametreleri penceresinde projeksiyon bölümü düzgün görüntülenmiyordu, düzeltildi.
 • Başka bir projeden özellik ekle Referans Katmanlar,Spatial Bağlantılar,Projeksiyon için çalışmamaktadır.Sadece Cad Katmanlar çalışmaktaydı, düzeltildi.
 • Netcad6 'da F1 ile açılamayan Help başlıklarının ID'lerinin düzenlendi.
 • Refansa eklenen register edilecek raster dosyalar için Raster Hazırlık Bölümünde Raster Ön Düzeltmeleri işlemlerinin seçmeden üzerine yaklaşıldığında ya da altlarında hangi işleme ait olduğu yazacak şekilde düzeltildi.
 • Netcad 5 NCZ'lerindeki kalem kalınlıklarını yorumlayan mekanizma sadece çizgi kalınlıklarını set ediyor, sembol tanımlı değil ise nokta büyüklüklerini de set edebilmesi sağlandı.
 • Outlook olmayan bilgisayarda, eposta gönder işlemleri gerçekleştirildiğinde ekteki hata mesajı alınmaktaydı. Bu hata mesajı yerine uygun bir uyarı mesajı verilebilmesi sağlandı.
 • 3D Bitmaplerin isimlendirmesi oluşturulmalarında sorun yaratıyordu. Bu kapsamda bitmap type uzantısının (bmp,jpg,png) korunacağı bir çözüm bulundu.
 6.0.0.1723(GP4)/ 29.03.2013
 • Spatial referans olarak eklenen veritabanında, tablolar üzerinde sağ tuş ile gelen "" Yüzey Modelleme Ve 3D" işlemleri çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Obje Özelliklerinde desimal nokta nümerik klavyeden verilemiyordu, düzeltildi.
 • Raster görünürlük alanlarını F3 alan seç ile yakalanamıyordu, düzeltildi.
 • Metin düzenleyici'de excele gönder işlemine girildiğinde hata mesajları geliyor ve işlem gerçekleşmiyordu, düzeltildi.
 • BMP, PNG, IMG, PCX, ECW, SID, JPEG formatları için Raster Düzenle altındaki işlemler sonrası oluşan sonuç veri, işleme giren verinin bulunduğu dizinde oluşmakta fakat referanslara yüklenmemekteydi, düzeltildi.
 • Gridlerde (akıllı nesne) açılı çıktığı alındığı zaman çıktıda gridler döndürülememekteydi, düzeltildi.
 • Cad referanslar kaydırma sonrasında açılı çıktı alınmak istendiğinde (F8 ve F7ile ) referans kalıcı olarak ekranda dönmekteydi, düzeltildi.
 • OGC WFS ekrana çizdirme işleminde hata alınmaktadı, düzeltildi.
 • Referansa eklenen raster dosya Raster Hazırlık Bölümünden Ön Düzeltme yapmak istediğimizde "Yeni İsimle Kaydet işaretli" ise Kullanıcının ilgili dizine yazma yetkisi yok ise resimdeki mesajlar görüntüleniyordu, düzeltildi.
 • Grid akıllı nesneleri ölçekle işlemi ile ölçeklenmek istendiğinde kutu boyu değişmemekteydi, sadece edit noktaları değişmekteydi, düzeltildi.
 • Kolon içerisine verilen değer ifadesi düzenlemeyi bitir işleminden sonra verilen değere göre kolonu doldurmamaktaydı, düzeltildi.
 • Print işlemiyle, raster taramaların karo sınırlarına gelen kısımlarda , taramalarda uyuşmazlık bulunmaktaydı, düzeltildi.
 • Delikli alan objeleri, dwg kaydet işlemi sonucunda, bozularak aktarılmaktaydı, düzeltildi.
 • ECW verileri yüklerken, dizinde veya verinin adında türkçe karakter (ı,ğ,ş,İ) varsa ecw veri siyah görüntülenmekteydi, düzeltildi.
 • WFS sunucusuna bağlantı yapılıp referanslara katman yüklendikten sonra, ekrandaki objeye obje özellikleri işlemiyle ile sorgulama yapılmak istendiğinde , obje özellikleri penceresi açılmamaktaydı, düzeltildi.
 • WFS sunucuya bağlantı çok uzun sürmekte, 30 sn time out süresi olmasına rağmen , bağlantı 35 saniyede gerçekleşmekteydi, düzeltildi.
 • İngilizce dil seçeneği ile kullanılan netcad de referans hatırla işlemi ile çok zararlı hata mesajı alınmakta, Daha sonraki netcadin açılışında refman dll hataları alınmaktaydı, düzeltildi.
 • On the fly projection da bulunan spatial veriye , tablo içerisinden çift click ile highlight gerçekleştirildiğinde, obje highligh'ı referansın projeksiyonuna gerçekleşmekteydi, düzeltildi.
 • Raster Dönüştür penceresindeki "Dönüşüm sonrası farklı dosya olarak kaydet" pasif durumda iken dönüşüm işlemi gerçekleşmemekteydi, düzeltildi.
 • Raster Dönüştür işlemini gerçekleştirirken açılan "Farklı Sakla" penceresinden "iptal" veya "X" ile çıkıldığında girdi veri referanslardan silinmekteydi, düzeltildi.
 • Raster Düzenle\ Boyut Değiştir ile çok büyük boyutlu verilerin boyutu değiştirilmek istendiğinde hata alınmakta ve işlem gerçekleşmemekteydi, düzeltildi.
 • cks dosyalar excele gönderilmek istendiğinde ekte bulunan hata mesajını vermekteydi, düzeltildi.
 • Grafik Tematik Yöntemi Bulunmamaktaydı, düzeltildi.
 • Detaylar / Çizim Araçları / Lejant işleminde, fare sağ tuş ile açılan menüden İmaj yükle işlemi ile imaj seçildikten sonra ekte yer alan hata alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Arka Plan rengi Siyah olarak tanımlı projede Hızlı Kaydır işlemi önizlemesi gözükmemekteydi, düzeltildi.
 • Tablonun görüntü adı değiştirilip , referanslara eklendiğinde, Yüzey modelleme ve 3d işlemlerinin hiçbiri çalışmamaktaydı, düzeltildi.
 • Güncelleme paketi indirilirken çıkan progress bar indirilecek toplam dosya boyutu dolmasına rağmen artıyordu, düzeltildi.
 • SqlServer üzerinde varsayılan şema dışında bir şemaya sahip tablonun kolon tipini değiştirilrmiyordu, düzeltildi.
 • Yazı özelliklerinden yazıya verilen fontu tanımamaktadır. sadece F1 fontunda yazı eklenmekteydi, düzeltildi.
 • Netcad dili ingilizce iken Ribbon Menüde Cetvel penceresinde eğim satırındaki "yüzdeeğim" yazısı türkçe yazmaktaydı, düzeltildi.
 • Netcad dili ingilizce iken, Detaylar -> Etkileşimli Etiket penceresindeki tüm parametreler Türkçe yazıyordu, düzeltildi.
 • Netcad dili İngilizce iken, Referans Özellikleri -> Raster -> “Şeffaf (Transparent)” yazısı forma sığmıyordu, düzeltildi.
 • Netcad dilii İngilizce iken, Katman Ekle -> Cad Dosyası -> Referans Özellikleri -> Genel penceresindeki “Orijinal Tabaka Bilgilerini Oku” linkine tıklandığında açılan pencerenin adı türkçe yazıyordu, düzeltildi.
 • Netcad dili ingilizce iken, Referanslar -> Katman Ekle ile eklenen Spatial ve PersonalGeodatabase için Türkçe yazılar bulunmaktaydı, düzeltildi.
 • Netcad dili İngilizce iken, Referanslar -> Katman Ekle -> Dizin için tanım kısmında belirtilen sorunlar bulunmaktaydı, düzeltildi..
 • Netcad dili İngilizce iken, Uygulama Menüsü -> Genel Ayarlar -> Lisans penceresinde tanım kısmında bildirilen sorunlar bulunmaktaydı, düzeltildi.
 • Netcad dili İngilizce iken, sol dock penceresindeki "Ara" komutlarının tamamı Türkçe görüntüleniyordu, düzeltildi.
 • Netcad dili İngilizce iken, sol dock penceresindeki Sayısallaştır -> Alt başlık ekle ile açılan penceredeki obje tipleri türkçe görüntüleniyordu, düzeltildi.
 • Sayısallaştırma menüsü ile ilişkilendir veya sayısallaştırla herhangi bir alt başlık seçildiğinde komut satırında saysıallaştırma kalem adı ve ile yazımı arasında boşluk karakteri bulunacak şekilde düzeltildi.
 • Netcad 6.0.0 kurulumu kaldırıldığında tanımda belirtilen klasör ve dosyalar silinememekteydi, düzeltildi.
 • dbo dışında şemaya bağlı tablodan kolon silmek istediğimizde hata alınıordu, düzeltildi.
 • Test verisindeki atıksu şablonu yüklenirken ekteki hata mesajı geliyor ve çizim gerçekleşmiyordu, düzeltildi.
 • Referans özelliklerinde dosya adları uzun gösterim işaretli iken referans dosya ekleniyor. fakat sadece dosya adı görüntüleniyordu, düzeltildi.
 • Detaylar /Ölçme Araçları ile oluşturulan ölçü yazıları aktif font arial olmasına rağmen F1 fontunda yazmaktadı, düzeltildi.
 • İngilizce Netstore'da ücretsiz modüllerin ikonlarının üzerindeki "Ücretsiz" yazısı Türkçe gelmekteydi, düzeltildi.
 • Netmap modülü yüklü değil iken , map güncellemeleri indirildiğinde , netcad açılışında ekteki hata mesajı alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Tek bir nokta objesinin bulundugu proje google earth'e gönderilmek istendiğinde ekteki hata mesajı alınmaktadır.
 • Multipoligon objesi google earth'e gönder işlemi sonrasında farklı koordinatlara gönderilmekteydi, düzeltildi.
 • Tabakadan sembol tanımlanmış nokta objeleri google earth'e gönderildiğinde , google earth'de ekteki uyarı mesajı alınmaktaydı, düzeltildi.
 • ECW referanslar yüklenirken Pyramid2.exe kullanılmayacak şekilde düzeltildi.
 • wfs sunucu adresine geçersiz bir url yazıldıgında ekteki hata mesajı alınmakta, bu hata mesajı devam ile geçildikten sonra veri tabanı yönetimi kapatılmak istendiğinde hata mesajı tekrar açılmaktaydı, düzeltildi.
 • Tanımdaki urlye bağlanılmak istendiğinde , bağlantı kurulamadı uyarı mesajı gelmekte, mesaj tamam ile geçildikten sonra , veritabanı yönetimine girilememekte, proje kapatılırken hatalar alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Pafta indeksi obje sor ile sorgulandığında, pafta sekmesinde pafta adı seçeneği ingilizce yazmaktaydı, düzeltildi.
 • wms adresine bağlanılmak istendiğinde , ekteki hata mesajı alınmaktaydı, düzeltildi.
 • İngilizce Netcad'de VT bağlantı penceresinde dosya konumu satırı "alfabetik sıralamadan dolayı" en alta gidiyor. Türkçe versiyonda gibi üstte olması gerekiyordu, düzeltildi.
 • DUZ hattipi dışında bir hattipi verilen spatial objelerin renkleri, yaklaşık "7000" ölçeğinden daha küçük ölçeklerde gri görünmektedir,kendi renklerinde görünmüyordu, düzeltildi.
 • Dil ingilizce iken , online haritalar , wmts bağlatısı connect butonuna adres yok iken basıldığında çıkan uyarı mesajı türkçe yazmaktadır.
 • Dil ingilizce iken , wms layer=> adress yazısında taşma bulunmaktaydı, düzeltildi.
 • Obje Özellikleri ile sorgulanan Çoklu Doğrunun "Nokta Sayısı" incelendiğinde Nokta Editörü yerine CoordinateEditor_PrimaryText yazmaktaydı, düzeltildi.
 • Cks dosyaları excele yazdığımızda türkçe karakterler aktarılmıyordu, düzeltildi.
 • Netsurf ve Nettop modülleri kilitte yokken Netcad 6'ya yüklenmek istendiğinde(modül listesinde check'li) Netcad 6 açılışında ekteki hata mesajları geliyordu, düzeltildi.
 • Yeni oluşturulmuş bir spatial katmana, referans özelliklerinden projeksiyon tanımlaması yapıldıgında, referans yöneticisinden çıkılıp tekrar girildiğinde projeksiyon tanımsız görünmekteydi, düzeltildi.
 • On the fly projeksiyonda bulunan spatial referans içerisine yeni veri girişi yapıldıgında, Obje koordinatları proje projeksiyonuna göre veritabanına aktarılmaktaydı, düzeltildi.
 • Space ile ulaşılan seçim süzgecinde obje süzgecini tersine çevir komutu yanlış çalışmaktaydı, düzeltildi.
 • Alan böl işleminde kotları kesenden al işlemi çalışmamaktaydı, düzeltildi.
 • Metin düzenleyicide hazırlanan raporlar saklandıktan sonra excele gönderilebilmekteydi, düzeltildi.
 • Tabaka renkleri projede kaydedilen renklerinde açılmıyordu, düzeltildi.
 • Referasnlarda bulunan *.kml için tematik oluşturulmuş fakat tabaka özelliklerine girildiğinde hata alınmaktaydı, düzeltildi.
 • ole nesnesi olarak eklenen xls dosya referans özelliklerinden kaydırıldığında print alınmak istendiğinde eksik print ediliyordu,düzeltildi.
 • Netcad 6 içerisinde EPSG 2321 projeksiyona sahip WFS katmanı Referanslara eklenmek istendiğinde "Enlem Yakınsaması başarısız" hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Referansa eklenen Shp dosyası yüklenirken resimde hatalar görüntüleniyor ve shp görüntülenemiyordu, düzeltildi.
 • Gönder/Google Earth işlemi çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Biçim boyama işleminde kalınlık değeri aktarılamamaktaydı,düzeltildi.
 • Biçim Boyama işlemi ile yeni özellik aktarılmak istenen obje seçildiğinde obje highlight olmamakta ve obje seçimi anlaşılamamaktaydı, düzeltildi.
 • Gönder ile Google earte aktarılan veriler google eart ortamında koordinat olarak doğru yere aktarılmasına rağmen google eart ekran limiti farklı bir yeri gösteriyordu, düzeltildi.
 • Nokta yakalama araçları spatial tablonun projeksiyonunun proje projeksiyonunundan farklı olduğu zaman çalışmamaktaydı, düzeltildi.
 • Bellek artışı sorunları düzeltildi.
 • Raster Processor içinde ContrastAdjustment işleminde hata alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Referansların görünürlüğü kapalıyken eklenen referans görünürlüğü aktif hale getirmekte fakat obje ekranda görünmemekteydi, düzeltildi.
 • Spatial verilerde projeksiyon değiştirildiğinde proje kapatılıp açılmadan projeksiyon değişikliği görülmemekteydi, düzeltildi.
 • Pindex isimleri obje özellikleri değiştir ile değiştirilememekteydi, düzeltildi.
 • dosya aç ile *.nmea dosyası açılmak istendiğinde hata mesajı vermekteydi, düzeltildi.
 • WMS katmanı boş isim dönebiliyordu, düzeltildi.
 • Sunucuda bir katman silindiğinde WMS istemci silinip yeniden eklenmeden çalıştırılamıyordu, düzeltildi.
 • Raster ile projenin projeksiyonları farklı ise (on the fly) rulo aç işleminde görünürlük alanları yanlış verilmekteydi, düzeltildi.
 • WMS'te hatırla işlevi "Çok zararlı hata" mesajı veriyordu, düzeltildi.
 • Koordinat hesap makinesi butonlarının yazıları bulunmamaktaydı, düzeltildi.
 • GP Indexer ile gp hazırlanırken bir önceki gp'de varolan, güncel durumda silinecek olan dosyalar güncelleme işlemi sonrasında silinmiyordu, düzeltildi.
 • ODF dosyası oluşturulamıyordu, düzeltildi.
 • DWG/DXF Olarak Kaydet İşleminde hata alınıyordu, düzeltildi.
 • 5.2 ile hazırlanan projede, checked olan "[Spatial_Ref]>Stil>Alan sınırları" netcad6 da unchecked geliyordu, düzeltildi.
 • şifreli dosyalar açılırken şifre penceresinde "password" yazmaktadır. "Şifre" olarak düzeltildi.
 • NCB-4451 Online haritalar (Google Map, WMS) NetGIS ortamında çizilirken çok fazla boş alan getirmektedi, düzeltildi.
 • Referansın Görünürlük alanı tanımlanmış kısmına snap yapılabilmeliydi, düzeltildi.
 • Otomatik güncellemede Netcad'de yüklü modüller bilinmediği için netcad 6 klasöründe yüklü/kurulu olmayan bir modülün de güncellemesi güncelleme penceresine geliyor. Yüklü/kurulu modülün farkına varılıp bu modülün paketinin gösterilmemesi sağlandı.
 • Güncelleme penceresindeki listede örneğin Netpro güncellemesi olmamasına karşın bağlı modüllerden dolayı Netpro listeye ekleniyor. Bu durumda aslında Netcad ile güncellenmekte olan bir bağlı modül tekrar listeden seçilmek durumunda kalıyordu, düzeltildi.
 • Online Haritalar içerisine TMS desteği eklendi.
 • Raster Dönüştür işleminin OTF test komutu hazırlandı.
 • BDialog’dan gelen klasör seçme penceresinde, klasör içindeki dosyalar da gösterilebilecek şekilde düzeltildi.
 • Güncelleme paketi yenilikler bölümünün daha uygun bir formata dönüştürülmesi(detay tanımda) sağlandı.
 • Güncelleme paketi ile gelen yeniliklerin gösterildiği sağ tuş menüsündeki "Yenilikler" butonu mevcut durumda gizli kalmış durumda. Güncelleme penceresinde gelecek bir buton ile kullanıcıya güncellemeleri gösterecek şekilde düzeltildi.
 • Netçap> Sınıf listelerinde tüm katmanlar listelenmektedir. Referans Yöneticisine eklenenler gelecek şekilde düzeltildi.
 • Sayısallaştırma> GIS İlişkisi var seçildiğinde Sınıf Listesinde, Bağlantı Yöneticisi'ndeki tüm tabloları getirmekteydi, düzeltildi.
 • Online haritalar|Google Maps haritalar seçeneklerine "Karma(Sokak+Uydu)" seçeneği eklendi.
 • Görünüm ayarlarındaki yazı boyu ve noktadan uzaklık değerleri Boylar Sabit modu için ayrı olarak tutulacak şekilde düzeltildi.
 • BDialog'da getCombol widestring ile çalışacak şekilde düzeltildi.
 • CM 5.5 ile hazırlanan veri sözlüğü verileri Netcad 6 da sorunsuz alınacak şekilde düzeltildi.
 • Veritabanı yönetimi ekranındaki kolon özelliklerine "aranabilir" seçeneği eklendi.
 • Correction Xml Netcad6 altına eklendi.
 • Otomatik güncelleme işleminde, indirilen zip dosyalarının içerik kontrolünün sağlandı.
 • Export Workspace komutunda şifre güvenliği dikkate alınmayacak şekilde düzeltildi.
 • Referans bilgilerinin yeni format ile kaydedilmesi sağlandı.
 • Veritabanına bağlan penceresinde, veritabanı ile bağlantı sağlanamaz ise tamam butonuna bastıgımızda uyarı mesajı geldikten sonra bağlantılar yüklenmeye çalışılmayacak şekilde düzeltildi. Uyarı mesajı sonrasında veritabanı yönetimi penceresi kapanmayacak şekilde düzeltildi.
 • Refman treeview border kaldırıldı.
 • Yeni tabaka yaratılırken, ilk değerler bir şablon tabakadan alınacak şekilde düzeltildi.(repository'de _NC_DEFAULT tabakası örn)
 • Ribbon'da galeri tanımı yapılabilmesi sağlandı.
 • Karo oluştuktan sonra karolama ayarları değişirse kullanıcı bilgilendirilmesi ve onay verir ise eski karolar temizlenmesi sağlandı.
 • WFS max feature özelliğinin post metoduna eklendi.
 • Spatial referans özelliklerinde Bilgi Kartı tabı eklendi.
 • Şablon dosya ile odf dosyasının da saklanması sağlandı.
 • Spatial katmanlar diğer bileşenlerin ihtiyacı olan/olabilecek bilgileri katman ve stil düzeyinde saklayabilmesi sağlandı. (extended property)
 6.0.0.1555(GP3)/ 07.02.2013
 • Online Haritalar içerisine WMTS desteği eklendi.
 • Çizgi boyunca etiket yazdırma penceresine Kuzey Yönüne göre yazdırılsın ya da Çizgi Yönü Göze alınsın seçenekleri eklendi.
 • Ara/Sembol Ara işlemi ile bulunan sembollerin önizlemeleri sonuçlarda görüntülendi.
 • JPEG2000 desteği eklendi.
 • Tematik penceresinde, boş tema içerisine , slot ekleme işlemi kaldırıldı.
 • Netcad dili ingilizce iken , tanımda yazan modüllerin dil dosyaları olmadığından dolayı, tools menüsü içerisinde bulunması gerekir iken araçlar menüsü altında görünmekteydi, düzeltildi.
 • Online harita katmanı penceresi , sabit boyut'a getirildi.
 • Netcad WMS istemcisi, Netgis Server'ın WMS servisi EPSG yerine WKT sunmuşsa projeksiyonu anlayabilecek şekilde düzeltildi.
 • Plan hat tiplerini içeren bir dosya standart boş bir proje açılarak taşındığında ve ya kopyalandığında hat tipleri hatalı görüntüleniyordu, düzeltildi.
 • VT yönetiminde çoklu Katman silinmesi sağlandı.
 • Veri Güncelle operatörüne Tablo Limitlerini Güncelle yeteneği eklendi.
 • NCZ paylaşımı senaryolarında parola güvenliği için seçenekler sağlandı.
 • Yazı tipi ve çizgi tipi pencerelerinde seçili olan satırdaki çizim rengi (mavi üzerine kırmızı) daha seçilebilir bir hale getirildi.
 • Online Haritalar içerisine Karo sağlayıcısı eklendi.
 • Tabaka listesinde Ctrl-A ile tüm tabakaların seçilebilmesi özelliği eklendi
 • Netcad 5.2 de hazırlanmış şeffaf tarama bulunan tabakalar, netcad 6 da açıldıgında , netcad 6 da şeffaf tarama bulunmadığından, dikey taramaya aktarılmaktaydı, düzeltildi.
 • Test verisi içerisindeki 1 milyon satırlık parsel verisi yüklendiğinde , out of memory hatası alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Bir spatial objenin ,X ve Y koordinat değerleri değiştirilmeden , Z kot değeri değiştirilememekteydi, düzeltildi.
 • Yazı ile oluşturulan, 50 karakteri geçen yazılarda , her kaydedip kapatıp açılmadan sonra, 51. harf tekrar etmekteydi, düzeltildi.
 • 5.5 de oluşturulmuş postgis bağlantılı ncz Netcad6'da görüntülenmiyordu görüntülenmesi sağlandı.
 • Tematik oluşturma işlemi çalışmıyodu, çalışması sağlandı.
 • Netcad dili ingilizce iken, Analiz -> Mimar -> Veri -> Spatial veri kaynağı penceresindeki tüm parametreler Türkçe yazıyordu, ingilizce yazması sağlandı.
 • Coğrafi projeler google earth'e gönderilemiyordu, artık gönderilebiliyor.
 • Ara penceresinden, spatial obje arandıktan sonra, bulunan arama sonucunda çıkan bilgiler kısmında çift click yapıldığında , netcad kapanmaktaydı, düzeltildi.
 • Topoloji operatörleri ile oluşturulan iş akışlarında veri güncelle operatöründe veriler yeni katmana yazılmak istendiğinde, nesne başvurusu bir nesnenin örneği ayarlanmadı hatası alınmaktaydı, hata düzeltildi.
 • Veritabanı yönetimi penceresinde sol altta bulunan yeni veritabanı oluştur işlemi ile oluşturulan veritabanına tablo eklenememekteydi, tabloya eklenebilmesi sağlandı.
 • Çoklu Doğru Köşesi sil komutunu kullandığımızda obje işaretleme işlemi olmadan köşe siliyor.Objenin köşe kırıklaının görüntülenmesine ihtiyaç duyluluyor, kırıklar görüntülenebiliyor.
 • Kolon özelliklerinde bulunan TARIH, TARIH/SAAT, ZAMAN özelliğinde tümü sadece tarih yazmaktadır. kolon özellikleri tanımda bulunan şekilde yazmıyordu, yazması sağlandı.
 • Katman Yöneticisi ile tabakalara şeffaflık verilmek istendiğinde bu özelliği eklendi.
 • Gis Anahtarı dolu olan objeler Düzenlemeyi Bitir ile Yeni bir tabloya aktarılamamaktaydı, aktarım sağlandı.
 • Voronoi alanları oluştur işlemi sonucu, alanlar çizim ekranında görünmemektedir. Tablo limitlerinin güncellenebilmesi sağlandı.
 • WMS referans özellikleri penceresinde , ayarlar=> projeksiyon seçeneğinden projeksiyonu değiştirildiğinde, referans özelliklerinde projeksiyon tabında projeksiyon değişmiyordu, değişebilmesi sağlandı.
 • Tematik harita oluşturma işleminde belirtilen slotlara uymayan nesneler için -99999 slotu açıldı.
 • Analiz | OKU işleminin ikon bölümünde üstüste iki ikon bulunmaktadır. altta görünen ikon doğrudur, üstteki ikon kaldırıldı.
 • Analiz / Yardımcı İşlemler / Mimar / Veri Güncelle işlemi altında yer alan Veri Güncelleme penceresindeki ''Orginal Kaynaktaki Verileri Oku'' yazısı ''Orjinal ...'' olarak değiştirildi.
 • Modül şablonlarında bulunan odf menülerine standart odf dosyası eklenmekteydi, modül şablonu eklenmesi sağlandı.
 • Sağ tuş sil ile tanım dosyası kaldırılamıyordu, kaldırılabilmesi sağlandı.
 • Toplu obje değiştir ile obje özellikleri değiştirilemiyordu, düzeltildi.
 • Tanımlar bölümünde bulunan rapor işleminin sonunda rapor gelmesi sağlandı.
 • Boş yeni projeye , projeksiyonu tanımlı bir spatial referans eklendiğinde , proje projeksiyonu tanımsız görünmekteydi, referansın projeksiyonunu alması sağlandı.
 • Yeni bir odf menüsü oluşturulamamaktaydı, düzeltildi.
 • Birleştir ve kolon doldur operatörlerinde bulunan makro penceresi ingilizce görünmekteydi, türkçeye çevrildi.
 • Blok tanım dosyası odf dosyası ile saklanması sağlandı.
 • Sayısallaştırma menüsünden oluşturulan objeler ekrana eklenmiyodu, eklenmesi sağlandı.
 • Oracle veritabanında , bir katmana tematik yapıldıgında , tematik slotları oluşmakta , ancak referans yöneticisinde görülmemekteydi, görüntülenmesi sağlandı.
 • Çizgi objesinde bulunan kot değerleri , görünüm => görünüm ayarlarında çizgi kotları seçeneği açık olmasına rağmen çizim ekranında görünmemekteydi, görüntülenmesi sağlandı.
 • Spatial referansa tabaka özelliklerinden, alan merkezinde sembol atandıgında , objelerin ekrana çizimleri çok yavaşlamaktaydı, hızlandırıldı.
 • Kolon özelliği olarak tanımlanan Merkez X ve Merkez Y değerleri tablolara ters aktarılmaktaydı, düzeltildi.
 • Yeni Sembol dosyası tanımlandığında, Referans Yöneticisi "Verilen anahtar sözlükte yoktu" hatası vermekteydi, hata giderildi.
 • Çevreleyenden bilgi al işlemi ile sınıftan bilgi alındığında tablo içerisinde kolon özelliği olarak Yazı tanımlanmış kolon varsa yazılar silinmekteydi, düzeltildi.
 • Raster veriye Projeksiyon tanımlanması ve tanımlanan projeksiyon bilgisinin saklanması ile ilgili sorunlar yaşanmaktaydı, sorunlar giderildi.
 • Netcad 6 içerisinden tanımlanan highlight renkleri ekrana düzgün yansımıyordu, düzeltildi.
 • Coğrafi projeksiyondaki projeye kaydedilen akıllı nesneler açılırken limit değerleri hatalı gelmekteydi, düzeltildi.
 • Netcad koordinat hesap makinesi ve süzgeç seçimleri "space" kısayol tuşu ile açılmıyordu, açılabilmesi sağlandı.
 • Doğrudan karo görüntülemede limit bilgisi yanlıştı, düzeltildi.
 • Dil ingilizce iken , mimar penceresindeki üst menü sırası farklı görünmekteydi, sıra düzeltildi.
 • Projede look up tanımı bulunan kolon adı veritabanı yönetiminde görünmemekteydi, hata giderildi.
 • Bir projede bir spatial grid tablo açık iken, proje aç ile başka bir spatial bulunan proje açılıp, herhangi bir spatial katmanın grid tablosu açıldıktan sonra ,kapatıldıgında , ilk projenin grid tablosu karşımıza gelmekteydi, düzeltildi.
 • Spatial düz çizgi çizdirilmek istendiğinde Ekrana Yön oku belirtilen Çizgiler çizdiriliyordu, düzeltildi.
 • Spatial katmanın grid tablosu açılıp, çizim ekranı aktif iken , grid tablo üzerinde ( aktif yapılmadan ) fare scrool ile ileri geri yapıldıgında, hem çizim ekranı hemde grid tabloda scrool çalışmaktaydı, düzeltildi.
 • Kayıtlı proje açıldıgında,ilk yapılan limit bul yanlış çalışmaktaydı, düzeltildi.
 • GPS operatörlerinin Netcad diline göre düzgün gözükmesi sağlandı.
 • Sürükle bırak ile bir ncz açılmak istendiğinde , ilk otomatik limit bul hatalı çalışmakta, objeler ekranda görünmemekteydi, düzeltildi.
 • WMS Referans projeksiyonu ve proje projeksiyonu coğrafi iken, referans projeksiyonu 4326 dan - 2320 yapıldıgında , x koordinatları 0 lı koordinatlara gitmekteydi, düzeltildi.
 • 2-3-4 pencere yap işlemlerinden sonra , herhangi bir proje aktif yapılıp proje listesine bakıldığında , proje listesindenki dosya ikonu değişmekteydi, düzeltildi.
 • Lookup tanımlı kolonun text değerine göre tematik oluşturulduğu zaman hata mesajı gelmektetdi, giderildi.
 • Spatial objelere saydamlık verildiğinde etiket yazdırma işlemi yapılamamaktaydı, yapılabilmesi sağlandı.
 • KGM sembollerin bitmapleri olmadığından dolayı, kgm sembollerin taramaları sembol seç penceresinde ve ekrana yerleştirildiğinde görülmemekteydi, görüntülenmesi sağlandı.
 • Referanslara eklenen bütün referansların etrafında, referansa teğet şekilde , ekranda görünmeyen bir alan objesi oluşmaktaydı, alan oluşmaması sağlandı.
 • Obje özellikleri işlemi ile objenin herhangi bir özelliği değiştirilip, değişiklikleri uygula yapıldıgında , obje özellikleri penceresi kapanmamaktaydı, pencerenin kapanmaması sağlandı.
 • Yeni yaratılan tabakaların Alan Özelliklerindeki tarama büyütme değeri 0.001 olarak geliyordu, düzeltildi.
 • Netcad ilk açıldıgında açılan standart projede , çizim yapıp, kaydet işlemi gerçekleştirilmek istendiğinde, hata mesajı alınmaktayadı hata giderildi.
 • Nokta kodu bulunan bir nokta objesi , gıs sınıfı tanımlanıp , düzenlemeyi bitir işlemi ile spatial objeye çevrildiğinde, obje sor ile sorgulandıgında , nokta kodu kısmında değişik karakterler görünmekteydi, düzeltildi.
 • Biçim boya işleminde , işleme girilip obje seçilip sağ tuş yapıldıgında mesaj ile karşılaşılmakta, işlem gerçekleşmemekteydi, giderildi.
 • Spatial katmanlar /Özellikler/ Seçenekler de Enterprise istemcisi Kayıtları katmana ekle çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Dil ingilizce iken , düzenlemeyi bitir ile açılan pencerenin içerisinde yazılar görünmemekteydi, düzeltildi.
 • Poligon noktalarına ait gösterim (daire) AutoCAD dosyası olarak kaydedildiğinde gözlenmiyordu, düzeltildi.
 • *.ncz dosya *.dwg olarak kaydedilememekteydi, düzeltildi.
 • Online haritalardan WMTS seçilince hata oluşmaktaydı, giderildi.
 • MİMAR \ Raster Operatörleri çalıştırıldığında hata mesajı alınıyor, iş akışı başarısız oluyordu, düzeltildi.
 • Rulo Şeklinde Kaydet İşlemi Nokta Kotlarını Kaydetmiyordu, düzeltildi.
 • Düzenlemeyi bitir işleminde ekrandan obje seçilerek işlem yapıldığı zaman işlem sonunda hata vermekteydi, hata giderildi.
 • Spatial verilerde Görünürlük alanı tanımlama işlem sonrasında sadece seçilen alan gösterilmemekteydi giderildi.
 • Projeksiyonu Tanımsız projede Geocoding ile arama yapılıp, git denildiğinde Netcad kapanmaktaydı, düzeltildi.
 • kmz dosyası açılmak istendiğinde hata mesajı alınmaktaydı, giderildi.
 • GetTables servisi layout kolonlarını döndürmüyordu, giderildi.
 • Tabaka özelliklerinde, True type sembollerin şeffaflık sorunu bulunmaktadır. Semboller tabaka özellikleri penceresinde görünmemekteydi, giderildi.
 • Netcad dili ingilizce iken, Katman Yöneticisi -> Tabaka Özellikleri penceresinde tanımda bildirilen kısımlar Türkçe yazmaktaydı düzeltildi.
 • Test verisi ve tampon operatörü ile oluşturulan iş akışı çalıştırılması sonrasında, ekrana alan çiz işlemi ile alan çizildiğinde gelen otomatik alan adı değişik karakterlerde görülmekteydi, giderildi.
 6.0.0.1429(GP2)/ 08.01.2013
 • Spatial Referanslarda Refman.dll hatası alınmaktaydı,düzeltildi.
 • Düzenlemeye başla işlemi uygulanan spatial objelere , düzenlemeyi bitir işlemi uygulandığında , kayıtlar ekrandan ve grid tablodan silinmekteydi düzeltildi.
 • Referans hatırla işleminde 67 karakterden fazla hatırlama ismi verildiğinde, hatırlanan, referans yöneticisine eklenmemekte , netcad kapatılıp tekrar açılmak istendiğinde açılışta netcad çalışmayı durdurmaktaydı, düzeltildi.
 • Balastrolar açıldığı zaman OTF SCAN QUAD komutunda görüntü bozulmaktaydı, düzeltildi.
 • Spatial referanslar print edilememekteydi, düzeltildi.
 • On the Fly katmanların Obje Özellikleri sorgulanmıyordu, düzeltildi.
 • Etiket penceresinde , verilen açı değeri saat yönünde çalışmakta, cad yazı objesine verilen açı değeri saatin ters yönünde çalışmaktadır. Bundan dolayı çizimde farklılık olmaktaydı, düzeltildi.
 • GIS Sınıfı ve Anahtarı olan CAD projelerinde(Plan..) aktif bağlantı varken CAD objelerinde edit, delete işlemi yapıldığında vt tarafında değişiklik olmamaktaydı, düzeltildi.
 • Hızlı sil komutu ile obje silme işlemi sırasında 1 kez obje özellikleri sorgulandıktan sonra hızlı sil işleminde hata alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Mevcut bir spatial referansın limitleri dışında, sayısallaştırma menüsü ile sayısallaştırma yapıldıgında, oluşan obje referansın tabaka özelliklerini almıyordu, düzeltildi.
 • Dwg, dxf, aç işlemin sonrasında, Yazı tutma noktası yanlış aktarılmakta ve eğik değeride aktif aktarılmaktaydı, düzeltildi.
 • Detaylar\Etiket Araçları\Etkileşimli etiket işlemi ile yazdırılan grid koordinat değerleri ekrana yanlış yazılmaktaydı, düzeltildi.
 • Refranslarda bulunan spatial referansa , özgün tematik harita yapıldıktan sonra, tematik seçeneği varsayılan yapılıp , tekrar özgün yapılmak istendiğinde işlem gerçekleşmemekteydi, düzeltildi.
 • Tabaka özelliklerinden, KARTOGRAFİK_GOSTERIM2.BMP sembollerinin pencere içerisinde şeffaflık sorunu bulunmaktaydı, düzeltildi.
 • Spatial veri kaynağı operatöründe, ekrandan seç seçeneği aktif yapılarak, spatial veri kaynağı başka bir operatöre bağlanmak istendiğinde , fare ile birinci operatörde işlem başlatılıp ikinci operatör üzerine bıraktığımızda işlem gerçekleşmemekteydi, düzeltildi.
 • Coğrafi projeksionda içerisinde yazı objeleri bulunan projenin, proje ölçeği değişirildiğinde yazılar ekrandan kaybolmaktaydı, düzeltildi.
 • Ncz dosyada Seçilen objeleri kaydet seçiminde oluşan sonuç dosyada eksiklikler vardı,giderildi.
 • Referans hatırla işlemi ile , kayıt işlemi sırasında , dosya adında ş ve ı harfi var ise , hatırlanan referans adında 'ş harfi _ ' ile ' ı harfide 1' şeklinde görünmekteydi, düzeltildi.
 • Referanslarda , seçerek yönet işlemi ile , referanslarda uncheck olan referanslarda işleme dahil olmaktaydı, düzeltildi.
 • Spatial objenin bbox ını gösteren sanal bir alan objesi var(Obje sor işlemi ile bu sanal alan görüntülülenebilir), bu sanal obje sebebiyle offset verilerek etiket yazmak istenildiğinde etiketin sanal alan dışında kalan yerleri görüntülenmiyordu, düzeltildi.
 • Ashtech iş akışı çalıştırıldıgında, iş akışı başarısız olmaktaydı, düzeltildi.
 • Etiket görünür olma makrosu, NETCAD 5.2 de KAKS<3 olarak verilip Netcad 6 ile açıldığında KAKS>3 olarak açılıyordu, düzeltildi.
 • Bazı textler Autocad font stili italik olmadığı halde Netcad'e eğik olarak aktarılmaktaydı, düzeltildi.
 • Referans hatırla işleminde, hatırlama ismi tek haneli rakam veya harf verildiğinde, hatırlama ismi farklı oluşmaktaydı, düzeltildi.
 • Tanımdaki wms adresine bağlanılıp, bütün katmanlar yüklendikten sonra, wms referansa hatırla işlemi yapıldıgında, hatırlanan referans açılmak istendiğinde ekteki hata mesajı alınmaktaydı, düzeltildi.
 • İngilizce Dil seçili iken Mimar içerisindeki başlıkların sırası hatalı gelmektedir ve çevrilmeyen yerler bulunmaktaydı, düzeltildi.
 • Analiz/Topoloji İş Akışları/Birleştir/Otomatik İç Alanları Kapat ve Otomatik Dış Alanları Kapat Menüleri Ters Çalışmaktaydı, düzeltildi.
 • Netcad.DataUtils.NetcadUpdateSchema.UpdateSchema işleminde hatalar alınıyor ve veritabanı şemaya göre güncellenmiyordu, düzeltildi.
 • Netcad dili ingilizce iken vektory modülü yüklenmemekteydi, düzeltildi.
 • Netsurf modülü ile oluşturulan eğriler ve semboller , obje özelliklerinden kalınlık verildiğinde , ekranda kalın görünmemekteydi, düzeltildi.
 • Cks raporlar çıktıya gönderildiğinde her sayfa arasında 1 sayfa boşluk bırakmaktaydı, düzeltildi.
 • Tabaka / Gönder / E-Posta işleminde çok fazla tabaka var ise ekranda titreme oluyor ve gönderme işlemi çok uzun sürüyordu, düzeltildi.
 • Tabakalar=> Gönder=> Katman kaydet işlemi ile katman karakterleri toplamı 260 karakterden fazla ise katman kaydet penceresi açılmamaktaydı, düzeltildi.
 • SAVEDWG komutunun slient değeri çalışmamaktaydı, düzeltildi.
 • Katman yöneticisine eklenen Spatial katmanların geometri tipi görünmemekteydi, düzeltildi.
 • Netcad 6 içerisinden Sembol yada Çizgi tipi değiştirilip komut satırından "EXPORT WS C:\.." komutu çalıştırıldığında, ilgili katman için "Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı" hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Bütün obje türlerinin bulundugu projede , Toplu obje değiştir ile bütün objeler seçilip , sadece yazı objesinin dönüklük değeri değiştirildiğinde Çizgi , üçgen , spiral, yay , daire objelerinin bitiş noktası koordinatları değişmekteydi, düzeltildi.
 • Tematik slot adı içerisinde üst çizgi ' karakteri var ise ekrana çizim yapılır iken ekteki hata mesajı alınmaktaydı, düzeltildi.
 • NETCAD proje ve WMS katman projeksiyonunun ne olduğundan bağımsız olarak WMS katmanları sadece Coğrafi WGS-84 olarak geliyor ve projeksiyon değiştirilemiyordu, düzeltildi.
 • Makro oluştur penceresinde, sayısal seçeneği aktif yapılıp işlem tamam ile bitirildikten sonra , pencereye tekrar girildiğinde sayısal seçeneği pasif olmaktaydı, düzeltildi.
 • Workspace için export WS komutu çalıştırıldığında komut Gerçekleştirimi Başarısız! hatası alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Veritabanına bağlan penceresinde , access file => ProvedirVersion seçeneğinde , versiyonlar boş görünmekte veya değişik karekterler görünmekteydi, düzeltildi.
 • İçerisinde Coğrafi projeksiyondaki spatial referans bulunan projenin, projeksiyonu coğrafiden , google maps global mercator yapıldıgında, dönüşüm kutuplarda uygulanamaz hatası alınmakta, ve referans ekrandan kaybolmaktaydı, düzeltildi.
 • EPSG 8.1 yeni Netcad sürümüne eklendi.
 • Spatial katmanlara verilen Raster taramalarda, Raster Tarama Ölçek Bağımsız ayarı çalışmamaktaydı, düzeltildi.
 • referanslarda görünen, referansın yüklenmedi ikonu ( çarpı işareti ) beyaz görünmemekteydi, düzeltildi.
 • Spatial referans katmanların görünürlüğü pasif yapılarak kaydedildikten sonra, ncz tekrar açıldıgında , katmanların görünürlüğü aktif gelmekteydi, düzeltildi.
 • Daha önceden oluşturulmuş etkileşimli etiket ( grid koordinat ) var iken , tekrar grid koordinat , obje seçim modu tümünü seç ile etkileşimli etiket yazdırılmak istendiğinde , bir önceki gridin etradfında 2 tane daha etiket yazdırılmaktaydı, düzeltildi.
 • Sayısallaştırma menüsü kullanılarak çizilen alanlarda alan isimleri 3 er 3 er artmaktaydı, düzeltildi.
 • Referans yöneticisinde eklenen spatial katmanların geometrileri ikonları yanlış görüntüleniyordu, düzeltildi.
 • Spatial referans bulunan projede ,sol dock penceresi kapatılıp tekrar açıldıgında, objeleri ekrana çizdirmede çok fazla beklenmekte, bir süre sonra nc32.exe çalışmayı durdurmaktaydı, düzeltildi.
 • Dosya konumu silinen daha önce hatırlanan referans , proje kapatılmadan bir projede , iki defa açılmak istendiğinde bütün referansların ikonlarını bozmaktaydı,düzeltildi.
 • Grid referansa , referanslardan hatırla işlemi uygulandıgında çok zararlı hata mesajı alınmaktaydı,düzeltildi.
 • Grid referans bulunan proje , kaydedilip kapatılıp tekrar açıldıgında, grid referans yüklenmemekteydi,düzeltildi.
 • Etkileşimli etiket işleminde, grid koordinatlarını ekrandan seç işlemi ile seçtikten sonra, ektileşimli etiket penceresi kapatıldıgında , etiketler refresh olmadıgı için yazmamaktadır.
 • On the fly sonrası , clip edilmiş raster referansa çok yaklaşıldıgında, ekteki hata mesajı alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Ekrandan seç aktif iken, Düzelt Uzat - Kes işleminde ekran donmakta ardından hata alınmaktaydı, düzeltildi.
 • İlişkili ekle işleminde ''İkişkili Tablo'' yazısı ''İlişkili Tablo'' olarak değiştirildi.
 • Overlay operatörü ile oluşturulan iş akışı çalıştırıldıgında, iş akışı başarısız olmaktaydı, düzeltildi.
 • Özgün değerlere göre tematik harita işleminde , makro oluştur penceresi tamam ile çıkılıp, tekrar üç nokta butonu ile açıldıgında , seçilen makronun ve sayısal seçeneğinin hatırlanmadıgı , silinmiş oldugu görülmekteydi, düzeltildi.
 • Projeksiyonu tanımlı projede oluşturulan nokta verileri *gpx olarak kaydedildikten sonra açıldığında Nokta Adları gözlemlenemiyordu, düzeltildi.
 • Tabak silme işlemi çok zaman alıyordu, çok tabaka var ise tabaka listesinde görülebilir bir hareketlilik oluşuyordu, düzeltildi.
 • Oracle vt'de lrs nokta tablo eklenemiyordu. Oracle Start kolonunu kabul etmiyordu, düzeltildi.
 • Tema stilleri oluşturulur iken iptal ile işlemden çıkılmak istendiğinde hata mesajı alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Kalın obje çiziminde objeler birden fazla görüntülenmekteydi, düzeltildi.
 • Aynı isimde katmanlar var ise referans ağacında birisi açıldığında yada kapatıldığında aynı ismi taşıyan tüm katmanlar açılıp kaptılıyordu, düzeltildi.
 • Çevreleyen objeden bilgi al ve içindekinden bilgi al operatörlerinde, Ekrandan seç seçeneği aktif iken, bilgi sınıfı cad objesi seçildiğinde ,grid tabloya sadece ilk değer aktarılmaktaydı, düzeltildi.
 • Kullanıcı tanımlı slot aralığı ile tematik harita hazırlanmak istendiğinde "Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı" hatası vermekteydi, düzeltildi.
 • Coğrafi projeksiyonda etiketlerde Centrial Merdian (%CM) boş olması sağlandı.
 • Projeler arası geçişlerde , veritabanı yönetimi penceresi kendini yenilememekteydi, düzeltildi.
 • Alt katmanı bulunan referansların , referans özellikleri penceresi çift click ile açılmamaktaydı, düzeltildi.
 • Netcad 4.0 stili ile tabakadan kalınlık verilmiş çoklu doğru, obje sor ile sorgulandıgında oluşan ilk kalın highligh , objenin altında görünmekteydi, düzeltildi.
 • Genel ayarlardaki DWG-DGN parametresindeki ifadenin kullanıcı için daha anlaşılır olacak şekilde değiştirilmesi gerekmekteydi, düzeltildi.
 • Projstat komutunun geliştirilmesi detaylar tanımda bulunmaktaydı, düzeltildi.
 • Oluşan karo veri yapısını tarifleyen bir karo dosyası mevcut yapıya eklendi.
 • Referanslara eklenen , cad, ole, sea, wms ,dizin referans ikonlarının şeffaf olması sağlandı.
 • Konumsal Resim için Folder dialogunun geliştirildi.
 • Dwg, dxf, dgn dosyaları toplu olarak açılırken her seferinde gelen opsiyonlar penceresinde 'Ayarları açılacak tüm dosyalar için uygula' seçeneği eklendi.
 • Katman kaydet işleminde otomatik verilen dosya adına , bütün katman isimleri yerine projeadı_1 eki getirildi.
 • Online Haritalar, Wms adres seçeneğine son bağlanılan adres bilgileri gelmesi sağlandı.
 • Düzelt (Yeni operatör) oluşturuldu.
 • nccm3 Netcad’e bir API register etmesi sağlandı. Bu API EPSG->WKT fonksiyonu vermesi sağlandı.
 • Düzelt hat sil operatörü kaldırılmalı, bu operatör yerine çizgileri basitleştir operatörü verilen tolerans değerinden daha kısa tek parçalı, objeler var ise bulup silmesi sağlandı.
 • Resim Nesnesi için SetAsXml metodunun geliştirilmiştir.
 • Farklı bilgisayarda hazırlanan (64 bit-32bit) ncz+mdb dosyalarda mdb'nin otomatik bulması sağlanmıştır.
 • Bağlantı güncelleme işlemi eklenmiştir.
 • Referans Yöneticisi ağacı DevExpress ortamına taşınmıştır.
 • WMS IMapProvider Performansı artırılmıştır.
 • Netcad Arama motoru ile sorgulama yapıldığında objelerin tabaka isimleri görülmeli sağlanmıştır.
 • Okunamayan hattipleri proje yükleme sonrasında raporlanma özelliği eklenmiştir.
 6.0.0.1330/ 06.12.2012
 • Obje Özellikleri işlemi ile çizgi objelerinin uzunluk değeri değiştirilemiyordu, düzeltildi.
 • Üst üste objelerin bulundugu kısımda, obje seçilmek istendiğinde , obje seçici penceresinde kilitli objelerde gösterilmekteydi, düzeltildi.
 • Lejant akıllı nesnesi ekrana yerleştirildikden sonra , Katman yöneticisinden tabakanın adı değiştirildiğinde, lejant ekranda güncellenerek yeni tabaka adı lejantta oluşmakta, ancak eski tabaka adı nokta şeklinde lejant içerisinde hala görünmekteydi, düzelildi.
 • WMS katmanları transparan çizilmiyordu, düzeltildi.
 • 2 farklı, içerisinde referans bulunan projeler, 2 pencere yap işlemi ile görüntülenmek istendiğinde , bir projedeki referans ekran yenilendikten sonra görüntülenmekteydi, düzeltildi.
 • Biçim boyacısı ile seçilen objelere biçim bilgileri aktarılacak işlemi içerisindeyken , obje seçici penceresi açılmamaktaydı, düzeltildi.
 • Oluşturduğumuz yeni sembol dosyasına, sembol ekle ile blok objesi sembol olarak eklendikten sonra ,sembol dosyası kaydedilip, başka bir proje veya yeni proje açmak istediğimizde hata mesajı alınmaktaydı, hata giderildi.
 • PostgreSQL 9.1,9.2 ve Postgis 2.0 ile hazırlanan spatial tablolar Netcad 6 ile çizilememekteydi, düzeltildi.
 • Hava durumu nesnesi "MSN" servisinden her durumda aynı ikon dönüyordu, düzeltildi.
 • SQL VT ye bağlanarak proje oluşturmak istendiğinde, tablolar yüklenip ekrana çizimler yapıldığı sırada "Bellek Yetersiz" hatası alınıyordu, hata giderildi.
 • Etiketler, nokta adı ve alan adı için , yazı boyu sabit (pixel) değeri yanlış hesaplanmaktaydı, düzeltildi.
 • Spatial referanslara uygulanan tematik ( özgün,sayısal aralık,grafik ) özellikleri xml olarak saklanamıyordu, düzeltildi.
 • WMS bağlantı ekleme kısmında basic authentication çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Veritabanı yönetimi PostgreSQL'de "Yeni Veritabanı" işlevi çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Referanslar->Katman Ekle->Online Haritalar-OGC WMS-Ekle İşlemi İle Eklenen WMS Adresi Sonucu Görüntülenmesi Gereken Katman Yapısı Gelmiyordu, düzeltildi.
 • Netcad 5.2 de çizdir penceresinde bulunan Kalemler sekmesinden, Kalem kalınlığı tanımlanmış tabakalardaki obje kalınlıkları, Netcad 6 ile çıktıya yansımıyordu, düzeltildi.
 • Kalın objeler çıktıda çizgi çizgi çıkmaktaydı, düzeltildi.
 • Print işleminde lejantlar açılı çıktı alınmak istendiğinde tutma noktası kaymaktaydı, düzeltildi.
 • Spatial katmanlar katman yöneticisinden kapatılsa da lejantta görüntüleniyordu, düzeltildi.
 • Ekteki test verisindeki objelere , alan kapat işlemi uygulandıgında üst üste iki alan oluşmaktaydı, düzeltildi.
 • Bir DWG dosyası Netcad'e aktarılırken aktarım da sorun yaşandığı mesajı alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Herhangi bir referansı , referanslardan silmek istediğimizde çıkan uyarı penceresinde, silinecek yazısı ve referans adı birleşik gelmekteydi, düzeltildi.
 • Plan1000.lin dosyası yüklü iken Obje Sor ile çizgi tipi değiştirildiğinde "Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı." hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Sadece select yetkisi verilmiş postgis vt kullanıcısı Netcad 6.0 ile ekrana çizdirememekteydi, düzeltildi.
 • PersonelGeodatabase dosyasına bağlanılarak yüklenen , referanslarda grid tablosu olan proje, farklı kaydet ile kaydedilip tekrar açılmak istendiğinde hata mesajı alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Netcad 5.2'de Makro Genel Parametrelerine kaydedilen değerler çağırılabilirken Netcad 6 ile çağırılamıyordu, düzeltild.
 • Geometri bozukluğu olan verilerde, refman.dll hatasından dolayı düzenlemeyi bitir işlemi yapılamıyordu, düzeltildi.
 • Netcad6 kurulumunda registry ile ilgili hata oluşmaktaydı, düzeltildi.
 • Çoklu doğru bilgisi penceresinden tamam ile çıkıldığında, çizim ekranı bir defa refresh olmaktaydı, düzeltildi.
 • Genel ayarlar , obje izleme ayarlarında, objeye yaklaş seçeneği pasif yapıldıgında alt seçeneklerde pasif olmakta, ancak bir sonraki girişte objeye yaklaş pasif olmasına ragmen alt seçeneklerin aktif oldugu görülmekteydi, düzeltildi.
 • Netcad 6 aktivasyon işleminde doğrulama resmi girişinde çok fazla hatalı giriş oluyordu, düzeltildi.
 • Genel ayarlar, birimler ve görünümlerde bulunan, nokta no uzunluğu seçeneği çalışmamaktadır.
 • Projeksiyon parametreleri penceresinde sağ tuş yerel sistem utm matrisini düzenle işlemine girildiğinde açılan pencerede, Helmert/afin seçeneği değiştirildiğinde, helmert ve afin yazıları kaybolmaktaydı, düzeltildi.
 • Çoklu Doğru Köşesi Sil işlemi birbirine sınır olan çizimlerin köşesi seçildiğinde hatalı çalışıyordu, düzeltildi.
 • Obje sor ile yazı objesi sorgulandıgında açılan yazı özellikleri seçeneğinde , yazı konumu korunsun seçeneği ters çalışmaktaydı, düzeltildi.
 • Netcad 6 - Projeler arası kaydır ve kopyalama işlemlerinde mevcuttaki tabaka yapısı korunuyor.
 • XP İşletim Sisteminde Power User Olarak Tanımlanmış Kullanıcı Hesaplarında Netcad6 Çalışmıyordu, düzeltildi.
 • İçerisinde lejant objesi bulunan projede , ekran yaklaş- uzaklaş, lejant edit işlemlerinde çok fazla bellek artışı olmakta ve ekteki hata mesajı alınmaktaydı, düzeltildi.
 • Farsça Truetype Fontlarda Yazılan Textdeki Karakterler yerine Numaralar yazıyordu, düzeltildi.
 • Netcad 6 Ingilizce Versiyonda Çevirim Eksiklikleri tamamlandı.
 • Online Harita yüklenip zoom yapıldığında bellek 800-900 mb'lara kadar çıkmaktaydı, düzeltildi.
 • Sayısallaıştır menüsü düzenle ile açılan sayısallaştırma menü editöründe , sağ tuş ile seçilen başlık aktif olmamaktaydı, düzeltildi.
 • Sayısallaştır menüsü, düzenle ile açılan Sayısallaştır menü editöründe bulunan tanım dosyası seç işlemi sonucu , seçilen odf içerisine mevcut yüklü olan tanım dosyası aktarılmaktaydı, düzeltildi.
 • 3g vınn modem kullanan bir müşteride her vınn bağlantısında farklı vınn mac id alındığı için sürekli olarak aktivasyon isteniyordu, düzeltildi.
 • Raster Düzenle altındaki "Histogram Düzenle" ve "Kenar Sil" işlemleri için "Tanım" kısmında belirtilen sorunlar oluşmuştu, düzeltildi.
 • Lejant işlemi ile ekrana lejant akıllı nesnesi yerleştirilememekteydi, düzeltildi.
 • Netcad 5.2'de oluşturulmuş ilişki tanımı içeren veri tabanı Netcad 6'da açılmamaktaydı, düzeltildi.
 • Proje aç ile gpx doysası açılmak istendiğinde hata mesajı alınmaktaydı, düzeltildi
 • Google maps global merkator projeksiyonunda bulunan projeye, ekteki coğrafi projeksiyondaki kml dosyası yüklendikten sonra, referanslardan kml ye limit bul işlemi gerçekleştirilmek istendiğinde, taşma hatası alınmaktaydı, düzeltildi.
 • GISSINIFI alanında sadece projeye eklenen spatial tablolar gelecek şekilde düzeltildi.
 • Netcad Online Hartita ile açılan Online Harita Katmanı penceresi "X" ile kapatılamamaktaydı, düzeltildi.
 • Netcad Online Haritalar -> GoogleMap_Fotoğraflar ve Bing Map_Road referanslara eklendiğinde katman adları görüntülenmemekteydi, düzeltildi.
 • Grid tablodan seçilen çoklu kayıtlar ekranda boyanıp seçim görsel olarak izlenebilecek şekilde düzenlendi.
 • Mimar oluşturulan bir modeli resim dosyası olarak saklayabiliyor.
 • Resim akıllı nesnesi EMF uzantılı dosyaları da açabiliyor.
 • Netcad ve Google Earth Senkronizasyonu sağlandı.
 • Referanslar=>"Referans Özellikleri","Kategori Özellikleri" ve "Tabaka Özellikleri" pencereleri son konumlarını hatırlıyor.
 • Hesap ve NetSurf'un lisanslarının parçalandı.
 • WMS 1.3 desteği sağlandı.
 • Spatial referansa eklenen noktasal objeye atanan sembol objelerinin isimlerinin sembol seçimi sırasında görüntülenebiliyor.
 • Menü saklama özelliği bulunmadığı için kullanıcı tanımlı menü oluşturma işlemi de kaldırıldı.
 • Kolon değer ifadelerinde Tapu alanları yazılamamaktaydı, düzeltildi. Alan özelliklerde bulunan TALAN değeri yazılabiliyor.
 • Tabaka Özellikleri/3D Çizgi kalınlığı default olarak 1 ve rakım zemine bağlı olarak geliyor.
 • Akıllı Nesnelerin o.p1 değeri Obje Özelliklerinde görüntülenebiliyor.
 • Hava durumu nesnesi için açılan 'hangi servis' Bdialogu içinde Statik/Dinamik ayarının da sorulması sağlandı.
 • Tabaka listesinde aynı isimli tabaka iki farklı grup içinde geçiyorsa, lejantta ayrı ayrı görünüyor.
 • Netmap, yeni proje oluşturuldugunda gelen grid tablolar üzerinde , düzenlemeye başla- bitir işlemleri yapılmamalı , bu seçenekler pasif yapıldı.
 • Yeni proje penceresinde listelenen şablonlar arasında sıralama yapılabilmesi, öncelik tanımlanabilmesi(Standard ncz'lerin her zaman üstte olmasını sağlayabilmek için) sağlandı.
 • Komut satırına kaydedilen komutları html olarak dosyaya kaydeden komut yazıldı.
 • Yeni proje şablonu olarak kaydedilen dosyaların yeni proje açma listesinde mevcuttaki 4 adet şablonun altında sıralanması sağlandı.
 • UAC (Kullanıcı Hesap Denetim) ayarları açıkken Netcad çalıştırıldığında NC61.DLL uyarı penceresi geliyordu, düzeltildi.
 • Lejant fit özelliği geliştirildi. Fit olduktan sonra kalan boşluklar minimum oldu.
 • PLAN25.LIN ve PLAN5000.LIN yüklendiğinde PLAN.NCS otomatik olarak seçilmektedir.
 • Veritabanı Yönetimi penceresinde iken arka plana müdahale edilebilmesi sağlandı.
 • Referans özellikleri- tematik penceresinde , aktif tematik boş kısıma tıklandıgında pasif olmayacak, muhakkak tematiklerden biri seçili olacak şekilde düzeltildi.
 • Nokta spatial verilerde Z değeri etiket olarak ekrana yazdırılamamaktaydıGeometri değerlerine MERKEZ Z değişkeni eklenmelidir.
 • Lookup tanımlanan kolonlar etiket olarak yazdırılmak istendiğinde kolonda bulunan değer yerine Lookup da bulunan adı değeri yazdırılacak şekilde düzeltildi.
 • Referansların lejantda sıralaması ters görünmekteydi. Lejant içerisindeki sıralama , referanslar sıralaması ile aynı olacak şekilde düzeltildi.
 • Netcad Online Harita ile eklenen haritaların her biri kendi alt başlığı ile eklenecek şekilde düzeltildi.
 • Online harita katmanı penceresi son konumunu hatırlayacak şekilde düzeltildi.
 • Tabaka -> Çizgi -> Çizgi Kalınlığı değeri ondalıklı olarak girilecek şekilde düzeltildi.
 • Düzenlemeyi bitir işlemi kullanıcı arayüzü olmadan da çağrılabiliyor.
 • Referansların Coğrafi<->UTM dönüşümlerinde sadece anlamlı alanın gösterilmesi sağlandı.
 • Gps kaydet penceresinde, dosya yolu seçilmeden tamam işlemi gerçekleştirildiğinde, hata mesajı çıkmakta, bunun yerine uyarı simgesi ve mesajı gösterilecek şekilde düzeltildi.
 5.2.0.1035 R (9.2) / 05.12.2011
 • Bu versiyon Netcad 5.2.0.1035 R9.2 olarak netcadportal'da yayınlanmaktadır. (25.10.2011)
 • Normal Özellikle conman kullanan (Nettop, netmap vb) modülleri için düzenlemeler yapılmıştır.
 5.2.0.1035 (R9) / 21.04.2011
 • Bu versiyon Netcad 5.2 olarak netcadportal'da yayınlanmaktadır. (11.04.2011)
 • Çizpen penceresinden esc ile çıkılması sağlandı.
 • Autocad - Netcad arasında aktarım sırasında karşılaşılan yapısal uyumsuzluk raporlamada giderildi. (Blok Objelerinin raporlanması gibi..)
 • Sorgu/Bul komutu kullanılmak istendiğinde alınan Hata mesajı düzeltildi.
 • NCNETLOAD modülü netcad modül düzenleyici listesinde, standart modüller içerisinde alındı
 5.2.0.1025/ 21.01.2011
 • Excel raporlamada birleştirilmiş hücreler, yeni eklenen satır/sütunlara göre büyümesi sağlandı.
 • Kapalı alan içindeki objeleri süzgeç kullanarak seçmek isterken F3 seç tüm obje türlerini seçiyordu, düzeltildi.
 5.2.0.1024/ 27.12.2010
 • Bu versiyon Netcad 5.2 olarak netcadportal'da yayınlanmaktadır.
 5.1.0.1019/ 25.10.2010
 • Editleme fonksiyonunda üst üste bulunan objeleri seçme hakkının kullanıcıya sunulması sağlanmıştır
 5.1.0.1013/ 05.10.2010
 • Genel birim ayarlarına debi değerinin eklenmesi desteklenmiştir.
 • Hattipleri tanımlamalarında başı ve sonu sembol olan tanımlamalarda başlangıç ve bitiş noktalarına boşluk bırakılabilmesi sağlanmıştır.
 5.1.0.962/ 06.01.2010
 • Daha hizli.
 • Autocad 2007 ve 2010 destegi eklendi.
 • Açilir pencereler kullanicinin belirledigi konumda kalmaktadir.
 5.1.0.938/ 20.08.2009
 • Daha hizli.
 • Türkçe, Ingilizce ve Rusça
 • Netcad içerisine Google Earth (GE) ve GPS modülü dahil edildi.
 • Raster Dizin Yükle komutu yeniden yazilarak daha islevsel hale getirildi. Bu seçenek sayesinde kullanicilar birden fazla raster dosyasini tek seferde yükleme olanagina sahip olmaktadirlar.
 • Büyük Boyutlu Raster dosyalari overview (piramitleme) özelligi ile çok hizli bir sekilde yüklenmesi, zoom in zoom out islemlerinin bu sayede daha çabuk bir sekilde yapilabilmesi saglandi. RRD dosyasi hazir raster veriler tekrar piramitlemeye gerek kalmadan okunabilmektedir.
 • Kritik(red star) Raster ve Vektör Veri Yaz islemleri standard hale getirildi.
 • Kritik(red star) UVDF Oku ve Yaz standart hale getirildi.
 • DGN-V8/DWG-DXF (2006) formatlari için açma ve kaydetme özellikleri standart hale getirildi. Bu sayede Autocad ve Microstation dosyalari ekstra lisansa gerek kalmadan açilabilmekte ve kaydedilebilmekte.
 • Referans yöneticisinde olusturulmus olan NCZ ve DWG referanslari görünürlük alanlari ve dönüsüm parametreleri ile birlikte DWG'ye çevriminin yapilmasi saglandi. Böylece NETPRO 6.0'da hazirlanan Plan Profil Paftalari Autocad'in referans yapisiyla DWG olarak saklanabilmektedir.
 5.1.0.934/ 25.06.2009
 • Netcad /Anamodül kurulumu içerisine Google Earth (GE) modülü dahil edildi.
 • Netcad /Anamodül kurulumu içerisine GPS modülü dahil edildi.
 • Netcad /Anamodül içerisine DGN/ DWG-DXF modülleri dahil edildi.
 • Netcad /Anamodül kurulumu içerisine Netcad Portal Client dahil edildi.
 • Raster Dizin Yükle komutu yeniden yazilarak daha islevsel hale getirildi.
 • Raster 1:1 dönüsüm yenilendi. Nokta verisine gerek kalmadan, dönüstürülecek raster verinin tarama çözünürlügü, taranmis materyalin ölçegi ile sol alt kösesinin koordinatlarinin bilindigi veya (0, 0) kabul edildigi durumlarda kullanilmak üzere, Raster Dönüstür menüsü altina ilave edildi.
 • 1:1 Dönüsüme, girilen parametreler sonucu görüntünün arazide kapladigi mesafelerin gösterilmesi imkani eklendi.
 • Netcad içerisinde birim kullanabilme imkâni saglanarak, Açi, Uzunluk, Koordinat, Egim, Hacim, Hiz.. için birim seçenekleri getirilerek istenilen arasinda seçim imkani saglandi.
 • Özellikli Yazi Diyaloguna birim özelligi eklenerek boy ve açi birimleri arasinda seçim imkani saglandi.
 • Genel Ayarlar menüsü altina, kullanicilarin Birim Ayarlari için degisim yapabilecekleri menü eklendi.
 • Text editörüne yazi ve arka plan rengi degistirme özelligi eklendi.
 • Projeksiyon bilgileri farkli NCZ dosyalari için "Projeye ekle" islemi ile eklendiginde istege bagli projeksiyon dönüsümünü seçebilme özelligi eklendi.
 • Tabaka özellikleri diyalogunda Sag Tus menüsü ile erisilebilen "Varsayilan Yap\Depodan Yükle\ Depodan Sil" seçenekleri eklendi. Bu seçenekler ile kullanicilar herhangi bir tabakanin, 0 tabakasi dahil, istenilen özelliklerde olusmasini artik saglayabilmekteler.
 • Düzenle menüsü altina "Tabaka Yönetim Araçlari" komutu eklendi. Bu menü sayesinde kullanicilar istenilen objelerin Tabaka islemlerini çok daha hizli ve kolay bir sekilde gerçeklestirebilme imkanina sahip olmaktadirlar.
 • Cografi projeksiyonda ölçek hesaplari yeniden ele alinarak degistirildi. Artik UTM den Cografi projeksiyona geçildiginde ayni ölçekler kullanilir hale getirildi.
 • Referans yöneticisinde olusturulmus olan NCZ ve DWG Referanslari görünürlük alanlari ve dönüsüm parametreleri ile birlikte DWG ' ye çevriminin yapilmasi saglandi.
 • Çoklu dogrular için obje böl ile bölünebilme özelligi eklendi.
 • Plotter Kalem kalinliklarinin NCP uzantili dosyalara kaydedilebilir olma özelligi eklendi.
 • Proje Bilgilerine toplam kaç blok tanimli oldugu eklenerek kullanicilarin bu bilgiye kolay yoldan erisimleri saglandi.
 • Veritabani baglantisi olan projelerde birden çok nesne silinecegi zaman tekrar tekrar çikan onay penceresini engellemek için seçimi hatirlayan bölüm eklenerek islemin hizlanmasi saglandi.
 • Çiz/Yardimci Islemler/Dizi Yarat/Obje Üzerinde Islemine çoklu dogru olan objeler için çalisma özelligi eklendi. Buna ek olarak eksenden sapma degeri de verilebilir hale geldi.
 • NCZ proje dosyasinda, Referans yöneticisi ile eklenmis bir dosya var ise proje düzenleme islemi artik tabakalar için de yapilabilir hale getirildi.
 • Tabaka\Alan sekmesi altindaki Tarama Kütüphanesinden seçilen Bitmap ler ön izlemede görünür hale getirildi.
 • Genel ayarlar altinda bulunan "seçim menüsü her zaman aktif" ters olarak çalisiyordu. Unchek yapildiginda aktif olurken, chek yapildiginda inaktif oluyordu, bu durum düzeltilerek dogru olarak çalismasi saglandi.
 • Sembol Bitmap lerin açilan sembol penceresinde görüntülenmesi saglandi.
 • Detay içindeki (bina, sev, yol vb..) egrileri temizlenmis bir halihazir verisi, herhangi bir dönüsüm islemine sokuldugunda (projeksiyon, hesap\dönüsümler) detay içindeki temizlenmis egrilerin tekrar gelmemesi saglandi.
 • Personal Geodatabase tablolarindaki [doc:GeometriKolonu]_Length ve [doc:GeometriKolonu]_Area kolonlari için $UZUNLUK ve $ALAN makrolari otomatik eklenebilir hale getirildi.