Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Altlık Verisinin Hazırlanması

1. Projesi oluşturulacak olan bölgeye ait jeoloji haritasını (torbalı.tif), Katman Yöneticisi altında yer alan Referanslar üzerinde sağ tuş ile açılan menüden Ekle / Raster işlemi ile Netcad ekranına yükleyiniz. 

2. Projeksiyon tanımlı değil ise, proje projeksiyon tanımının yapılması için Uygulama Menüsü / Özellikler / Proje Özellikleri işlemine giriniz.

3. Açılan Proje Özellikleri penceresinde Ölçek sekmesi kısmında ölçek değerini 25000 giriniz. Projeksiyon kısmında ise Projeksiyon: Universal Tranvers Merkator 6, Datum: European Datum 1950 olarak belirleyiniz. Örnek uygulama için Dilim Numarasını belirlemek için Merkezi meridyen bölümünde bulunan butona basınız. Açılan Türkiye haritasından proje alanının bulunduğu şehire fare sol tuş ile tıklandığında,  parametreler Netcad tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. Örnek uygulamada, dönüştürülecek raster İzmir iline ait olduğundan harita üzerinde İzmir’e tıklayarak gerekli parametrelerin tanımlanmasını sağlayınız. Tamam ile işlemi sonlandırınız.

4. Jeoloji haritasının belirli bir bölümünde çalışabilmek için pafta indekslerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu işlem için Hesap / Pafta Editörü işlemine giriniz. F4: Düzenle ile aktif hale getirilen satıra L19-D4 yazınız ve Tamam butonuna basarak pafta indeksinin ekranda gözlenmesini sağlayınız.

5. Çalışma alanının ekrandan seçilerek belirlenebilmesi için yine Hesap / Pafta Editörü altında yer alan Pafta / Pafta İndeksi Oluştur Ülke işlemine giriniz.

6. İşlem içerisine girildiğinde açılan Pafta İndeksi Oluştur penceresinden Bölge seç satırı aktif iken işleme devam ediniz.

7. Bölge seçimi için klavyeden F2 butonuna tıklayınız ve ekrandan alan çeviriniz, sağ tuş ile işlemi sonlandırınız.

8. Açılan Ülke Pafta İndeksi penceresinden Ölçek 5000 olarak belirleyiniz.

9. İşlem sonrasında proje ekranında 5000 ölçeğine sahip pafta indekslerinin oluştuğunu gözlemleyiniz.

10. Pafta isimlerinin görüntülenmesi için Görünüm / Etiket Ayarları / Alan Adları seçeneğini aktif hale getiriniz. İşlem sonunda alan adları görüntülenmedi ise Görünüm / Etiket Ayarları butonuna basınız. Açılan Etiketler penceresinde Boylar Sabit (piksel) seçeneğini aktif yapınız.

11. Görünürlük alanı belirleme işlemi için Katman Yöneticisi / Referanslar altında yer alan raster üzerinden sağ tuş ile Özellikler işlemine giriniz.

12. Referans Özellikleri penceresi Görünürlük Alanları bölümünden “+” butonuna basınız ve klavyeden F3 butonuna tıklayınız, ekrandan L-19-D-16-C pafta indeksini seçerek işleme devam ediniz. Açılan Referans Özellikleri penceresi Tamam ile kapatıldığında görünürlük alanı belirlenmiş olacaktır.

Görünürlük Alanları hakkında detaylı bilgi için (question)

13. Çizim ekranında sadece çalışma yapılacak paftanın kalması için diğer paftaları silme işlemleri gerçekleştirilmelidir. Bu işlem için Giriş / Sil işlemine giriniz. İşlemin devamında Seçim Süzgeci / Hızlı Seçim Araçları / Tümünü Seç butonuna basınız. Daha sonra silinmesi istenmeyen çalışma bölgesine ait L-19-D-16-C paftasını seçiniz ve fare sağ tuş ile işlemi sonlandırınız. İşlem sonunda ekranda sadece çalışma bölgesine ait pafta kalacaktır.

  • No labels