Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Coğrafi Referanslama

Netcad ekranına yüklenmiş raster veriler üzerinden projeye başlamadan önce, raster verinin olması gereken koordinat değerlerine gönderilmesi ve ekranda orijinal boyutlarına getirilmesi için coğrafi referanslama işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işlemin yapılabilmesi için Netcad içerisinde birçok dönüşüm yöntemi (afine, polinom, vd.) tanımlanmış durumdadır.


1. Coğrafi Rerefanslama işleminin yapılabilmesi için öncelikle raster verinin Netcad ekranına yüklenmesi gerekmektedir. Bu işlem için Katmanlar / Referanslar üzerinde sağ tuş ile Ekle / Raster işlemine giriniz. Açılan Raster Referans penceresinde örnek veri dizininden L19C1.tif raster dosyasını proje ekranınıza yükleyiniz.

  2. Referanslar altında bulunan raster adı üzerinde sağ tuş ile açılan pencereden Raster Hazırlık işlemine gidiniz.

3. Açılan Rasteri Hazırla penceresinde Pafta Adı Biliniyor sekmesinde yer alan satıra L19-C1 yazılarak Uygula butonuna basınız.


Raster Hazırla penceresiyle raster referanslarınız dönüşüm işlemine tabi tutmadan önce, grafik ekran üzerinde yerleşeceği konumu, pafta adına veya raster ölçeğine göre belirlenebilmektedir. Aynı zamanda raster aynalama, raster döndürme gibi raster ön düzeltme işlemleri de aynı pencere altından gerçekleştirilebilmektedir.

Raster Hazırlık İşlemi hakkında detaylı bilgilerine ulaşmak için (question)

Bu işlemler sonucunda Katman Yöneticisi menüsünde PINDEX_25000 adlı tabaka otomatik olarak oluşur. Tabaka Özellikleri’ nden istenilen değişiklikler (renk, kalınlık vs.) yapılabilir.


4. Rasterı Hazırla penceresi Tamam ile kapatıldığında belirtilen pafta indeksinin ekranda oluşturulduğunu ve raster verinin pafta indeks sınırı içerisine yerleştirildiğini gözlemleyiniz.

5. Raster verinin tam olarak koordinat değerlerine taşınabilmesi için Referanslar altındaki L19C1.tif aktif iken üzerinde sağ tuş yapılarak ile açılan menüden Raster Dönüştür işlemine giriniz.

6. Açılan Raster Dönüştür penceresinde Dönüşüm Yöntemi; Afin Dönüşümü, Enterpolasyon Yönemi; Bilineer seçiniz. Pencerenin alt bölümünde yer alan Noktalar kısmında sağ tuş ile açılan menüden Nokta Ekle işlemine giriniz.

Raster Dönüştür İşlemi hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için (question)


7. İşlem içerisine girildikten sonra, ilk olarak raster veri üzerinden referans nokta (piksel) seçimi yapınız. Daha sonra pafta indeks sınırına ait vektör köşeyi seçerek raster veriyi doğru koordinatlara taşıyınız. Bu işlemi paftanın diğer 3 köşesi için tekrarlayınız.

8. Nokta tanımlama işlemi sonrasında ekranda sağ tuş yapılarak Raster Dönüştür penceresinin açılmasını sağlayınız. İşlem sonrasında hesaplanan ve pencerenin alt kısmında gözlenen Ortalama Hata (m.) kabul edilebilir bir değer ise işleme Dönüştür ile devam ediniz. 


Bu pencerede Ortalama Hata Oranı (m0) değeri kontrol edilir. Hata sınırları içinde olup olmadığı belirlenir. Kontrol için aşağıdaki formül uygulanır.

m0= 0.2 x ölçek 

(0.2 değeri sabit bir katsayı olup göz yanılma payı olarak ifade edilir.)

Buna göre elimizdeki rasterın ölçeği 25000 olduğundan;

m0= 0.2 x 25000

m0= 5000  mm

Çıkan sonuç mm dir. Bunu metre cinsine çevirdiğimizde m0 değerinin en fazla 5 olması gerekmektedir.

Eğer tecvizin üzerinde bir değer elde edilirse harita koordinatları ve ekranda seçilen resim koordinatları [ ... ] butonları ile kontrol edilmeli ve düzeltilmelidir. Eğer Raster Koordinatları bölümündeki butona basılırsa ekrana dönülür ve doğru nokta tekrar seçilir. Eğer Harita Koordinatları bölümündeki butona basılırsa tekrar ekrana dönülür ve K harfine basılarak doğru koordinatlar girilir.


9. Dönüştür işlemi sonrasında açılan Netcad Yaz penceresinden dönüşüm sonrası yeniden kaydedilecek olan raster veri formatı (.tif) seçilerek işleme devam ediniz.

10. Dönüşüm işlemi tamamlanmış olan raster üzerinde fare imlecini hareket ettirerek Koordinat ve Bilgi Paneli’nden koordinat bilgilerini kontrol ediniz. Doğru konumlarda olduğunu gözlemleyiniz.


  • No labels