Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projeksiyon Tanımlama

1. Projeye projeksiyon ve ölçek tanımlamak için Uygulama Menüsü / Özellikler / Proje Özellikleri menüsüne giriniz. Açılan pencerede Ölçek sekmesinde 1/25000 ölçekli İzmir haritası için ölçek değeri giriniz.

2. Proje Özellikleri penceresinden Projeksiyon sekmesine giriniz.

Açılan pencerede Projeksiyon bölümünde yer alan üç nokta butonuna basarak uygun projeksiyon parametrelerini seçiniz.

Projeksiyon parametreleri ile ilgili detaylı bilgi için (question)


3. Örnek uygulama için Projeksiyon: Universal Tranvers Merkator 6, Datum: European Datum 1950 olarak belirleyiniz.

Dilim Numarasını belirlemek için Merkezi meridyen bölümünde bulunan butona basılır. Açılan Türkiye haritasından proje alanına fare ile tıklandığında,  parametreler Netcad tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

4. Örnek uygulamada, dönüştürülecek raster İzmir iline ait olduğundan harita üzerinde İzmir’e tıklayarak gerekli parametrelerin tanımlanmasını sağlayınız. Tamam ile işlemi sonlandırınız.

Böylece projeksiyon bilgileri tanımlanmış olacaktır. Tamam ile ekrandan çıkınız.

  • No labels