Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İmar Uygulamasının Geriye Dönüşü

18 Uygulaması sahası içinde bulunan herhangi bir malikin açtığı dava sonucunda mahkeme tarafından iptal kararı çıkmış ise, uygulama sahası içinde bulunan tüm parseller etkileneceğinden dolayı geri dönüş işlemi uygulanır. Normalde davayı açan malikin parseli için işlem yapılması gerekirken, bu parsel tüm sahayı etkilediğinden dolayı uygulamanın tamamı iptal edilir. Uygulamanın yapılış şekli farklılıklar gösterebilmektedir.

Burada, dağıtımı bitmiş bir projenin iptal edilmesi durumunda imar maliklerinin kadastro maliki haline getirilmesi ve plandaki kadastro alanlarının da imar kayıtlarına aktarılması konusu anlatılacaktır.

  • No labels