Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şebeke Hesap Tablosu

Düğüm noktaları ve borulara ait debi, basınç, hız v.b gibi birçok değerin alındığı işlemdir.


  • No labels