Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Görünüm Ayarları

Mevcut projede bulunan objeler ile ilgili bir takım görüntüleme özelliklerinin (etiketleme, renklendirme) yapıldığı bölümdür.

Kullanıcı istediğinde kendi etiketleme ve renklendirme işlemlerini yapabilir.

Projede bulunan grafik objelerin (düğüm noktaları, borular, depolar, vanalar, pompalar ve rezervler) üzerine yazı olarak bir takım özelliklerini yazdırmak için kullanılır. Bu özellikler her obje için farklılık gösterebilir.

Örneğin; Boru objeleri için, sınıflardan boru bilgileri seçildiği zaman yan taraftaki pencerede boru objesine ait bir takım bilgiler gelmektedir. Etiket olarak kullanacağımız bilgiyi işaretlememiz ve Tamam butonuna basmamız yeterlidir.

Aşağıda da görüldüğü gibi boruların üzerine uzunluk değerleri etiket olarak gelmiştir.

Bazı bilgiler analiz yapıldıktan sonra güncellendiği için etiketleme yapmadan önce analiz yapılması gerekmektedir.

Örnek olarak borulardaki hız değerlerini etiket olarak yazdırmamız için analiz yapıp projenin çözümünün yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde hız değerlerine göre yapılan etiketler ekranda görüntülenmeyecektir.

 

Grafik ekranda bulunan objeler, belirli özelliklerine göre aralıklar oluşturularak, farklı renklerde gösterilebilir.

Bunun için öncelikle 'Sınıflar' bölümünde obje türü seçilir. Daha sonra o objeye ait renklendirmede kullanılacak değer seçilir ve renk aralıkları oluşturulur. Her aralığa karşılık gelen renkler daha önce tanımlanmıştır. İstenirse, Referans Yöneticisi kullanılarak bu renklendirmeler değiştirilebilir.

Bazı bilgiler analiz yapıldıktan sonra güncellendiği için renklendirme yapmadan önce analiz yapılması gerekecektir.

Örnek olarak borulardaki hız değerlerini renklendirmek için analiz yapıp projenin çözümünün yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde hız değerlerine göre yapılan renklendirmeler ekranda görüntülenmeyecektir

 

  • No labels