Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zaman gezgini, zaman destekli verilerin gösterimi için hazırlanan bir modüldür. Farklı zaman değerleri girilmiş olan

  • Raster verilerin 
  • CAD verilerin 
  • Karo verilerinin 
  • Spatial verilerin 

özel bir slider kontrolü aracılığıyla zamana göre değişimini gösterir. Bu sayede

  • 2000 yılı orthofotoları ile 2007 yılı orthofotoları aynı projede yer alabilir ve zaman gezgini ile istediğinizi görebilirsiniz. Aynı veride farklı yıllara ait halihazır veriler, plan verileri de yer alabilir. 
  • Bir plan yapıldıktan sonra pek çok revize olur. Zaman Gezgini ile bu revizyonları izlemek çok kolaylaşır.
  • Bir proje sürecinde veri pek çok kez değişir. Bir plan değişir, yol projesi değişir. Zaman gezgini ile projenizin eski durumlarına gidebileceğiniz gibi değişiklikleri de gözleyebilirsiniz.
  • Farklı zamanlara ait deprem ya da kaza gibi verileriniz var. Zaman gezgini ile bu verilerin farklı zamandaki haritalamasını yapabileceğiniz gibi mimarda oluşturacağınız modellere sadece o yıllara ait verilerin girmesini de sağlayabilirsiniz.
  • Tarih değerine sahip herhangi bir veriyi Zaman Gezgini ile kullanabilirsiniz.

Uygulama NETSTORE altından aktive edilerek kullanılabilir.

Uyglama Menüsü/Netstore/Uygulamalar penceresinden seçilen uygulama 'Aktive Et' seçeneği ile aktif duruma getirilir.

Aktive edilen uygulamanın şerit menüde yer alması için; Uygulama Menüsü/Netstore/Uygulamalarım penceresinden seçili duruma getirilerek 'Seçilenleri Yükle' seçeneği kullanılır.

Yapılan işlemlerin uygulanması için Netcad GIS yeniden başlatılır ve uygulamanın Araçlar menüsü altına eklendiği görülür.