Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Depo Sonuç Tablosu

İller bankası standartlarında depo bilgileri ve saatlik su salınımları tablolarının alınmasını sağlayan işlemdir.

  • No labels