Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Özel Hidrolik Kurallar

Sistem çalışırken dikkate alınacak basit ve kural-bazlı kontrollerdir.

Özel Hidrolik Kurallar, şebekenin zaman içinde nasıl çalıştığına karar veren durumlardır. Zaman fonksiyonuna, tank su seviyesine, şebeke içinde seçilen noktalardaki basınçlara göre seçilen bağlantıların konumlarını belirtir.

Kontroller ve Kurallar olmak üzere iki kategorisi bulunmaktadır.

Kontroller, daha basit içerikli kodlamalar için kullanılırken Kurallar, daha karışık şebeke çözümlerindeki kodlamalar için kullanılmaktadır.


Aşağıda belirtilen 3 formattan biriyle ifade edilir.

  • LINK x status IF NODE y ABOVE/BELOW z

  • LINK x status AT TIME t

  • LINK x status AT CLOCKTIME c AM/PM

 

x : Bağlantı ID Numarası

status : AÇIK ya da KAPALI, pompa hız ayarı, ya da kontrol vana ayarı

y : Nokta ID Numarası

z : Tanktaki Su Seviyesi ya da Düğümdeki Basınç

t : Simulasyon Başlangıcından İtibaren Geçen Zaman

c : 24-Saatlik Saat Zamanı


Örnek olarak ; " 2 numaralı düğüm noktasındaki değer 110'dan düşük ise 9 numaralı boruyu aç, 2 numaralı düğüm noktasındaki değer 140'dan yüksek ise 9 numaralı boruyu kapat" gibi bir kontrol için basit kontroller kısmına;

"LINK 9 OPEN IF NODE 2 BELOW 110

LINK 9 CLOSED IF NODE 2 ABOVE 140" yazmak yeterlidir


  • No labels