Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anlık Çizim

İlgili editörde tanımlanmış veritabanı katmanlarının anlık olarak gösterimini sağlamaktadır.

 

 

  • Anlık Çizim, butonuna tıklanarak tanımlanmış veritabanı katmanı çizilir.

 

  • No labels