Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Boru Yoğunluklarını Güncelle

 

Projede kullanılan borulara yoğunluk değerleri de verilebilir. Boru tablosundaki yoğunluk kolonunun sayısallaştırma sonucu doldurulması işlemidir. Sayısallaştırma menüsünden Yoğunluk seçilerek yoğunluk değeri verilecek boruları içeren alan çevrilir. Birden fazla sayıda yoğunluk bölgesi oluşturulabilir.

Bir bölgenin sayısallaştırılması bittiğinde aşağıdaki kutucuk açılır. Yoğunluk bölümüne istenen değer girilir.

Sayısallaştırmalar yapıldıktan sonra İçmesuyu/ Hardy Cross/ Otomatik Talep Hesabı/ Boru Yoğunluklarını Güncelle komutu çalıştırılır.

Böylece sayısallaştırılma esnasında verilen değerler boru tablosunda kayıtlara yoğunluk değeri olarak atanmış olur. Herhangi bir yoğunluk sayısallaştırılması yapılmak zorunluluğu yoktur. Bu durumda sadece otomatik talep hesabı komutu bir kez çalıştırılır ve tüm borulara '1' değerinin atanması sağlanır.

  • No labels