Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Basınç Katlarına Göre Talep Hesapla

Basınç katları sayısallaştırma sonucu çizilebilir ve basınç katlarına göre talep değerleri hesaplanabilir. Bunun için sayısallaştırma menüsündeki Basınç Katları kullanılır. Bu menüden Üst, Orta ve Alt kat çizimleri gerçekleştirilir.

Daha sonra İçmesuyu/ Hardy Cross/ Otomatik Talep Hesabı/ Basınç Katlarına Göre Talep Hesapla komutu çalıştırıldığında tüm sisteme verilecek olan Toplam Debi Değeri'nin girilebileceği bir pencere açılır. 

Tüm katlara verilecek toplam debi lt/sn cinsinden girilip Tamam komutu tıklandığında debi değeri basınç alanlarına göre oranlanarak hesaplanacak ve veritabanına işlenecektir.

 

  • No labels