Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Düğüm Talebi Hesapla

Düğüm talepleri kullanıcı tarafından belirlenebilecek bir toplam talep girilerek otomatik olarak düğüm noktalarına dağıtılabilir ya da basınç katlarına göre hesaplanan talep değerleri düğüm noktalarına dağıtılmak üzere kullanılabilir. İçmesuyu/ Hardy Cross/ Otomatik Talep Hesabı/ Düğüm Talebi Hesapla komutu çalıştırıldığında proje için belirlenen bir ana talep değerinin kullanıcı tarafından girilebileceği bir pencere açılır.

Eğer daha önceden basınç katlarına göre bir talep hesabı gerçekleştirilmişse satırın yanındaki üç nokta butonuna basılır ve listeden de seçim yapılabilir.

Bu sayfada aynı zamanda basınç katlarının hesaplanan taleplerine ait CKS formatında bir rapor dosyası da hazırlanmaktadır.

Listeden bir değer seçildikten ya da kullanıcı elle bir değer girdikten sonra Tamam ile işlem yaptırılır ve işlemin sonunda düğüm tablosundaki Ana_Talep kolonunun dolduğu gözlenir. Bu işlem düğüm noktaları arasında voronoi alanları oluşturarak yani düğümler arasındaki boruların yarı uzunluklarını kullanarak yapılmaktadır. Voronoi alanlarının üretilme mantığı ile ilgili ayrıntılı açıklamaya NETSURF modülü eğitim dokumanından ulaşılabilir. ( ? )

  • No labels