Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eğriler

Eğriler, iki nitelik verisi arasındaki ilişkileri inceleyen objelerdir. 2 veya daha fazla obje aynı eğri üzerinde bulunabilir. Water modülü aşağıdaki eğri çeşitlerini kullanır.

İşleme girildiği zaman projedeki eğrileri listeleyen bir pencere görüntülenir.

Açılan Projedeki Eğriler penceresinden, listede yer alan eğri adı seçilip fare ile çift tıklanarak ilgili eğrinin düzenleme penceresi açılır.

Hacim, Pompa, Verimlilik ve Yük Kaybı olmak üzere 4 çeşit eğri tipi vardır.

Pompa Eğrisi

Pompa eğrisi su yükü ve su akış oranı arasındaki ilişkiyi inceler. Su Yükü, pompanın suya kazandırdığı yüktür ve grafiğin Y ekseninde yer alır. Su yükü metre olarak ifade edilir. Akış oranı, grafiğin X ekseninde yer alır. Bir pompa eğri grafiğinde; su yükü azalırken, su akışı artan bir grafik çizer.

Bir Noktalı Eğri: Tek noktalı pompalı eğri grafiği, pompanın istenilen operasyon noktasında yük-akış kombinasyonunu tanımlar.

3 Noktalı Eğri: 3 Noktalı pompalı eğri grafiği, 3 farklı operasyon noktasıyla tanımlanır:

Düşük Akış Noktası, "O" noktasında veya düşük akış noktalarında, su yükü ve akışı gösterir.

Planlanan Akış Noktası, istenilen operasyon noktasında su yükü ve akışı gösterir.

Maksimum Akış Noktası; maksimum akışta su yükü ve akışı gösterir.

hG=A-BqC

hG= su yükü kazancı

q= akış oranı

A, B, C sabit değerlerdir.

Çok Noktalı Eğri: Çok noktalı pompalı eğri grafiği, 4 veya daha fazla noktadan tanımlanan yük-akış grafiğidir.

Netcad/Water-Hardy Cross modülü noktaları birbirine bağlayarak bütün bir eğri grafiği oluşturur.

Verimlilik Eğrisi

Pompa akış oran fonksiyonu olarak, pompa verimliliğini ifade eder. Y ekseni verimlilik yüzdesini, X ekseni akış birimini ifade eder. Verimlilik eğrisi, yalnız enerji hesaplamalarında kullanılır.

Hacim Eğrisi

Su seviye fonksiyonunda, depo hacminin nasıl değiştiğini ifade eden eğri grafiğidir.

Y ekseni: Hacim (kübik metre) ; X ekseni: Su seviyesi (metre)

X ekseni: Su seviyesi (metre)

Yük Kaybı Eğrisi

Akış Oranı fonksiyonu üzerinde, Genel Amaçlı Kullanım Vanaları (GPV) içindeki yük kayıplarını ifade eder.

      

  • No labels