Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dirsek Çizimleri

Hesapların tamamlanmasından sonra bu komut boruların; düğüm numarası, kademesi, çapı, dirseği çizip üzerinde açısını yazıp 6 satır 4 sütundan oluşan tablolara aktarılmaktadır.

  • No labels