Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çizim Araçları

Çizim Araçları ile Netcad objeleri oluşturulur.

Objelerin koordinat değerleri Nokta Seçim Aracı (?) kullanılarak verilir.

Oluşturulan objeler aktif tabaka, çizgi tipi ve fontta oluşturulurlar. İşlem sırasında yaptığınız değişiklikler etkin olurlar.

Sayıllaştırma Sihirbazı

Halihazır harita, plan gibi çok sayıda detayın olduğu sürekli tabaka, çizgi tipi, sembol değiştirilmesi gereken çizim işlemleri için Sayıllaştırma Sihirbazı (?) geliştirilmiştir. Bu araç ile tabaka, renk, çizgi tipi, sembol vb. değerler otomatik olarak atanırlar.

Z Değerleri

Z değerleri nokta seçiminde otomatik olarak okunur. Bir arazi modeli katmanı ya da nokta katmanı var ise Z değeri enterpolasyon ile hesaplanacaktır.

GIS Verisi Hazırlamak

Buradaki araçlar ile GIS için de veri hazırlanabilir. Bu veriler bir kaç farklı yöntem ile spatial tablolara aktarılabilir. Uygulama Dokümanları bu yöntemleri açıklarlar. Doğrudan Spatial Tabloya sayısallaştırma yapmak için Sayıllaştırma Sihirbazı (?) kullanılmalıdır.

GIS verisi hazırlamak için (?)

Netcad 7.6 GIS

Yükseklik bilgisi içeren raster veriler proje altlık olarak kullanılmaları durumunda, veri üretim işlemleri sonrası oluşan objelere (nokta, çizgi, çoklu doğru vd.) kot bilgisi kazandırılmış olur.

Bu özelliğin kullanılabilmesi için Netsurf modül lisansına ihtiyaç duyulmaktadır.