Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Güncelleme Aracı

Veri Güncelleme Aracı ile doğrudan parsel geometrisi ile ilişkili olmayan ecrimisil, kiralama, kamulaştırmasız el atma ve devir/tahsis alanları tanımlanmaktadır. Bu alanlar parselin bir köşesi olabileceği gibi yol kenarında küçük bir alanı da kapsayabilmektedir.

Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.

  • No labels