Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Boru Cinslerini Düzenle

 

400'ü aşkın boru tip ve cinsini içinde barındıran boru kütüphanesine ulaşılan işlemdir. Bu dosya kurulum dizini altında C:\Netcad8\MODUL\WATER\TEMPLATE altındaki NCBORU.MDB dosyasında saklanır. Bu listede standartlar doğrultusunda elde edilen boru tipleri, dayanımları (atü), selerite katsayısı ve çap bilgileri yer alır.

Eğer istenilen boru listede bulunmuyor ise listede kullanılmayan bir boru seçilip, bilgileri değiştirilerek Ekle komutu ile eklenebilir. Bu işlem için boru özelliklerinin istenilen şekilde ayarlanması gereklidir (Malzeme, dayanım, iç çap özelliklerinin doldurulmuş olması zorunludur).

Boru kütüphanesi içerisinde K9 ve C sınıfı dahil olmak üzere düktil boru tipleri de yer almaktadır. Bu boru tiplerinin dalga yayılma hızları da (selerite katsayısı) kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir.

  • No labels