Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hardy Cross Taslak Planı

Hardy Cross çözümü yapılmış projelere ait; düğüm noktalarının kot değerleri, boru uzunlukları, mevcut borulara ait boru cinsi ve çapı değerlerinin yazıldığı plan çizimini alan işlemdir.

  • No labels