Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İnşaat Planı

Hardy Cross çözümü yapılmış projelere ait; şebekenin insaat imalat ve yerlerini gösteren, ölçekli plan çizimini alan işlemdir. Bu çizimde, düğüm noktalarının adı ve kotları ile boruların kesafet, tip, çap ve yük kaybı bilgileri yer alır. Tali hat uçları, ana hatlara uzatılır ve gerekli sanat yapısı çizimleri yapılır

 

 

  • No labels