Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Alanları

Veri kaynaklarının kolonları ile ilgili özellikler bu kısımdan ayarlanır. Ekle butonu ile veri kaynağına (tablo), Veri Kolonu, Sql Dışı Sanal Kolon, Link, Sql Macro Sanal Kolonu tipinde kolonlar eklenebilir.

Veri kolonları doğrudan veri kaynağındaki bir kolon bilgisini ifade eder. örn: ECZANE_ADI isimli veri kolonu ECZANELER tablosundaki ECZANE_ADI kolonundan bilgi getirir, bu kolon içerisinde sorgulama yapar, gerekli durumlarda bu kolona veri girer veya bu kolondaki veriyi düzenler. Sql Dışı Sanal Kolon tipindeki kolonlar doğrudan tablodaki bir veri kolonuna bağlı olmayan işlemleri yapmaya yarar. Örneğin griddeki bilgi kartı linki bir sql dışı sanal kolon olarak eklenebilir. 

Eklenen kolona tıklayarak özellikleri ayarlanabilir. Veri alanı türleri ile ilgili detaylar için BKZ: Veri Alanı Türleri

Yeni veri alanı ekleme için BKZ : Yeni Alan Ekleme__

Özellikler

 • Adı: Sütunun benzersiz adını ifade eder.
 • Aktif: İşaret kaldırılırsa kolon pasif hale geçer.   Form ve Sorgu sayfalarında görüntülenmez.
 • Gösterim Adı: Sütunun form sorgu ve sorgu sonucu sayfalarındaki etiketlerinde görüntülenecek adıdır.
 • Kolon Seçim Kontrolünde Göster: Sütunun sorgu sayfasında "Kolon Seçme" işleminde görüntülenmesini sağlar.
 • Süreç Adı :  
 • Lookup: bkz:Lookup__
 • Sorgu Sayfasında Seçeceğiniz Alanlar Altında Gözüksün : İşaret kaldırılırsa kolon, sorgu sayfalarında, Seçeceğiniz Alanlar tabında görüntülenmez.
 • Veri Tipi : Sütunun veri tipini ayarlar.
 • Form Editörü : bkz Form Editörü__
 • Sorgulama Editörü: bkz Sorgulama Editörü__
 • Görüntüleme Editörü: bkz :Görüntüleme Editörü__
 • Modül : bkz. Modül__
 • Sorgu Etiket Stili : Kolonun sorgu sayfalarındaki etiketinin görünümünü ayarlar. 
 • Form Etiket Stili : Kolonun form sayfalarındaki etiketinin görünümünü ayarlar. 
 • Grid Hücre Stili :   Kolonun grid hücrelerindeki görünümünü ayarlar. 
 • Grid Başlık Stili :  Kolonun grid başlığındaki görünümünü ayarlar. 
 • Grid altı bilgi gösterimi: Seçilen değere göre;kolonun görüntülendiği gridin altında sütunun değerlerinin toplamı, ortalaması, maksimum ve minimum değerleri ve kayıt adedi görüntülenir
 • Görüntüleme Formatı : Sütun değerinin görüntülenme format desenini ifade eder. Örneğin tarih tipindeki bir alan dd:MM:yyyy HH:mm şeklinde formatlanabilir.
 • Gruplanabilir : Sorgunun bu alana göre gruplanabilmesini (group by) sağlar. Kolon, sorgu sayfasında İstatistik Rapor tabında görüntülenir.
 • Küme Fonksiyonu Kolon Görüntü Adı : Küme fonksiyonunun gridde ve sorgu sayfasında görüntülenecek adını belirler.
 • Kümeleme Fonksiyonu : Küme fonksiyonunun tipini belirlemeye yarar. Avg. Min, Max, Sum, Count, DistinctCount ve Custom değerlerinden birini alabilir. 
 • Özel Kümeleme Fonksiyonu : Sabit küme fonksiyonlarının dışında özel sql küme fonksiyonlarının yazılmasına olanak verir.


 • No labels