Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ağaç Şeması (TreeLookup)

Lookup tanımlı bir alanda ilişkili kayıtların ağaç yapısıında hiyerarşik olarak görüntülenip seçilebilmesini sağlar.

Özellikler

 

 Editörlerin Ortak Özellikleri

Unable to render {include} The included page could not be found.

Aile Kimliği Kolon Adı: Listeye doldurululan elemanların birbirleri arasındaki master-detail (parent-child) ilişkinin hangi kolon üzerinden sağlanacağını belirler. Aile kimliği kolonu olarak belirtilen alan, elemanın bağlı olduğu elemanın id bilgisidir. Normalde master-detail ilişki için Id ve ParentId olmak üzere  2 alan bilgisi gereklidir. Bu editör için Id alanının belirtilmeyip sadece parentId(aile kimliği kolonu) belirtilmesinin sebebi Id alanın Lookup tanımında zaten belirtilmiş olmasıdır.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise hiyerarşinin en üstünde bulunan kayıt yada kayıtların ParentId (master-detail ilişkinin üzerinden sağlanacağı kolon) alanının değerinin 0 olması gerekliliğidir.

Form Ekranı Görünümü