Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nokta Editörü

 

 

Nokta Editörü noktaların değiştirilebilmesi,raporlanması ve yeni nokta girişi gibi işlemleri daha kolay yapmanızı sağlar. Eğer nokta objesi içermeyen bir projeye girerseniz doğrudan editör açılır. Projede nokta bulunması durumunda düzenlenecek noktaları seçmenizi sağlayacak özel bir süzgeç penceresi açılır.

ÖzelliklerAçıklama
Nokta Adı SüzgeciNoktaları Adına göre seçer. Süzgeç Kuralları için .. (?)
Nokta Kotu SüzgeciNoktaları Z değerine göre seçer. Süzgeç Kuralları için .. (?) 
Tabaka SüzgeciNoktaları tabakasına göre seçer.
Ekrandan SeçDialogdaki seçenekler yerine ekranda Obje Seçim Aracı (?) ile de seçim yapılabilir.
Nokta Adına Göre SıralaSeçilen noktalar sıralanır.

 

 

KolonAçıklama
SıraOtomatik verilen bir değer
Nokta AdıNokta Objesine ait Nokta Adı
Y

 

Nokta Objesine ait Y, X ve Z değeri

X
Z
X [ ]

Durum Çubuğundan 2.projeksiyon tanımlanmış ise koordinatlar bu projeksiyona çevrilerek de gösterilirler. Köşeli parantez içinde projeksiyonun kısaltması verilir.[GEO], [UTM] gibi.

Y [ ]
KodNokta Objesine ait Kod değeri. Bu değer Noktalara özellik vermek için kullanılır
PaftaPafta objelerinden otomatik olarak alınan pafta değeri / Editörden değiştirilemez.
TabakaNokta Objesinin Tabakası

 

 

 

 

Editör Özellikleri

  • Satır başına çift tıklayarak ilgili noktaya yaklaşılır. 
  • F3: Ekle ile yeni bir satır açılır ve nokta bilgileri girilir.
  • F4: Düzenle işlemi noktalar üzerinde düzenleme işlemlerini sağlar.
  • Ara ile nokta aranır, arama daraltılmak istenirse süzgeç verilmelidir.
  • Süzgeç ile istenen noktalar editörde işaretlenir.
  • Sağ tuş ile düzenle menüsü açılır.
İşlemAçıklama
Dosya YükleNCN dosyaları bu seçenek ile editöre yüklenebilir. (?)
Dosya SaklaEditörörde bulunan noktalar NCN olarak saklanır.
SaklaObjeleri Netcad ekranına atar. Saklamada bir kaç opsiyon vardır. Eğer noktalarda bir değişiklik yapıldı ise editörden çıkma işlemi sırasında;
  • "Bağlı Çizgileri güncelle" ile düzenlemeye başlamadan önce noktaya bağlı çizgiler de değiştirilir.
  • "Çizgi Kotlarını Güncelle" ile bağlı çizgilerin Z değeri Noktalardan alınır.
Yazdır

Raporlar seçeneği ile hızlı raporlama yapılabilir.

Kullanıcı tanımlı raporlar ile istenilen kolonlar üzerinden raporlama yapılabilir. (?)

 

İşlemAçıklama
SıralaSeçilen kolonlara göre sıralama yapar.
Çift Noktaları AyıklaSeçilen kolonlara göre çiftler ayıklanır. Çift nokta bulunması durumunda sonuçda ya ilk nokta kullanılsın , ya da bulunan noktaların ortalaması kullanılsın seçenekleri kullanılabilir. Çift noktaların başına "C" eklenir. Bu noktalar "Sil" işlemi ile silinebilirler.
Yeniden AdlandırNoktaların adı değiştirilir. Bu işlemde tümünün başına P. koymak, P. ekini kaldırmak gibi seçenekler kullanılabilir.
Sıralı Numara VerSeçilen noktaları belirtilen numaradan itibaren adlandırır.
Kolon İşlemleriKolonları yer değiştirmek , toplamak , çıkarmak gibi işlemler mümkündür.

Eksen İşlemleri

Eksen kaydırmayı kolaylaştırır.
Modelden Kot OkuNoktaların Z değeri modelden hesaplatılır.
TabakalandırSeçilen noktaların tabakası değiştirilir. Bu işlem Toplu Obje Değiştir (?) gibi araçlarla da yapılabilir.
SilSüzgeç verilerek noktalar silinebilir.
Ondalık YuvarlaRaporlarda nokta koordinatları 2 ya da 3 dijit olarak görünürler. İdare kontrol mühendisleri bu verilerden manuel hesap kontrolü yaptıkları zaman raporda yer alan uzunluk, alan gibi değerleri tam olarak görmek istemektedirler. "Ondalık Yuvarla" ile işlemi nokta koordinatları noktadan sonra istenilen ondalık hane değerine yuvarlayarak bu koşulu sağlar.

 

Yapılan değişikliklerin kaydedilerek editörden çıkılmasını sağlar. Nokta editöründen çıkarken ekrana aşağıdaki menü gelir.

Bağlı Çizgileri Güncelle, eğer noktalara bağlı hatlarda bir koordinat değişikliği yapıldıysa, noktalar kaydığında noktalara bağlı hatların da kayıp kaymayacağı belirlenebilir .

Çizgi Kotlarını da Güncelle, eğer noktalara bağlı hatlarda bir kot değişikliği yapıldıysa, nokta kotları değiştirildiğinde noktalara bağlı hatların da kotlarının değişip değişmeyeceği belirlenebilir .

Üçgen Kotlarını Güncelle ise, noktalara bağlı üçgenler varsa, bu üçgenlerin kot değerlerinin güncellenmesini sağlar.

 

Nokta editörüne başka dosyalardan nokta yüklemek ya da eklemek için kullanılır. Eğer mevcut noktalar üzerine ekleme yapılacaksa 'Yeni Noktalar Yüklenecek dialoğu açılacaktır.

ÖzellikAçıklama
Çiftlerden Yenisini KullanYeni yüklenecek noktaların içinde mevcut editördeki noktalar ile aynı isimde noktalar varsa nokta dosyasından gelen ile karşılaştırma yapılır ve nokta dosyasından gelen noktaların yüklenmesi sağlanır.
Çiftlerden Eskisini KullanYeni yüklenecek noktaların içinde mevcut editördeki noktalar ile aynı isimde noktalar varsa nokta dosyasından gelen ile karşılaştırma yapılır ve nokta dosyasından gelen noktaların yüklenmesi engellenir, mevcut durumun kalması sağlanır.
Ortalama AlMevcut noktalar ile dosyadan gelen noktalar arasında karşılaştırma yapılır, nokta adı aynı olanların koordinat ortalamaları alınır.
Bulunamayanları EkleBu fonksiyon seçildiğinde editörde olmayıp dosyada olan noktaların eklenmesi sağlanır. Yani editördeki noktalar güncellenir.
Z Değerlerini GüncelleAynı isimde olan noktaların kot değerleri dosyadan gelen kot değeri ile güncellenir.
 
  • No labels