Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kamulaştırma Proje Uygulamaları

Tanım

Kamulaştırma Projelendirme Uygulamaları, kanal, yol, gölet, ENH vb. alanların kamulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun yapıda hazırlanması ve kamulaştırma projelerine ilişkin beyanname ve raporların hazırlanarak proje çıktılarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.

Hedef Grup

Bu uygulama, kamulaştırma projeleri üreten tüm sektörler, kamu kurumları , belediyeler, il özel idareleri , kamulaştırma ile ilgili çalışma yapan mühendislik bilimleri çalışanları (Harita Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Maden Mühendisleri, vb.) serbest harita büroları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yöneliktir.

Hedefler

 • Kamulaştırma için gerekli mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilecek,
 • Kamulaştırma verilerinin standartları konusunda bilgi sahibi olabilecek,
 • Kamulaştırma projeleri kapsamında kullanılması gerekli olan raster ve vektör altlık verileri oluşturabilecek ve düzenleyebilecek,
 • Kamulaştırma projelendirme sürecinde gerekli sayısallaştırma işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Tapu sözel verilerini kamulaştırma projesine aktarabilecek
 • Parsel bilgilerini TKGM formatlarından aktarabilecek,
 • Kamulaştırma projeleri için güzergâh tanımlama işlemlerini yapabilecek,
 • Ek kamulaştırma ve Ref alanları oluşturabilecek ve bunların hesaplarını otomatik olarak yaptırabilecek,
 • Otomatik olarak ABC alan hesaplarını yaptırabilecek,
 • Kamulaştırmaya yönelik ifraz işlemlerini otomatik olarak yapabilecek,
 • Dere, yol, yeşil alan, park, kıyı kenar içinde kalan alanlar ile Tescil Harici alanlar otomatik olarak hesaplanabilecek,
 • Parsellerin alan dengelemelerini otomatik olarak yapabilecek,
 • Parsel kayıtlarını ekran ile etkileşimli bir biçimde otomatik olarak oluşturabilecek,
 • Mevzuata uygun kamulaştırma projelerinde standart belge ve rapor çıktıları alabilecek,
 • Envanter, icmal, bina raporları ile ref cetvelleri alabilecek,
 • Rulo açabilecek,
 • Kullanıcı rapor düzenleyip alabilecek,
 • Tescil Beyannamelerini oluşturabilecek,
 • ‘Online Haritalar’ üzerinden ‘BingMaps’, ‘Yandex Maps’ ve ‘WMS’ adreslerine bağlanabilecek, sunucular üzerinden gelen uydu görüntülerini projelerinde altlık olarak kullanabilecek,
 • Projeleri *.KML formatında aktarabilecektir.

 

 

 

 

1 Comment

 1. bu doküman Netkamu7 ye uyarlanmalı sanırım.