Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SBS Belnet Menüleri

Belnet Altyapı menüsü içerisinde içme suyu, yağmur suyu, atıksu hatları, vana ve baca gibi şebeke elemanları ile ilgili bilgiler üzerinden sorgulama ve raporlama işlemleri yapılabilmektedir. Haritadan bilgi alma, sözel bilgiden haritaya ulaşma, tematik harita üretimi gibi işlemler de kolaylıkla yapılabilmektedir.

Altyapı sistemleri üzerinde yapılan bakım ve onarım çalışmalarını, bu çalışmaların kapsamı ve kullanılan kaynaklara ilişkin verileri takip edilebilmektedir.

 

 

  • No labels