Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tematik

Tematik Haritalama spatial objelerin belirlenen kriterlere göre sınıflandırılması ve her bir sınıfın ayrı stil ile çizilmesidir.

Tematik harita Özgün, Sayısal Aralık ve Grafik olmak üzere üç farklı yöntem kullanılarak oluşturulabilir. Ayrıca oluşturulan tema saklanarak farklı projelerde kullanılabilir..