Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Etiket

Etiket Spatial Objeler üzerinde belli kurallarla ve değerleri tablodan alınan yazıların dinamik olarak üretilmesidir. Tablo değeri değişince etiket de değişecektir. CAD yazılar gibi özelliklerine müdahale edilemez tablo içeriğinin değişmesi etiketin değişmesini sağlar. İstenildiği kadar dinamik etiket tanımlanabilmektedir.

Etiket Özellikleri

Etiket; ile bir makro ifadesi oluşturulur ve bu etiket olarak kullanılır.

Kenar Uzunlukları: referans türüne ait objelerin kenar uzunluklarını etiket olarak ekrana yazar.

Yazı Özellikleri; ekrana yazılacak yazının rengi, fontu, boyu, stili ve ondalık basamak değer sayısı gibi tanımlamalar yapılır.

Netcad 7.6 GIS

Özet Göster seçeneği Etiket satırında tanımlanan sayısal nitelikteki makro değerlerinin grafik ekran üzerinde ortalama, toplam, minimum ve maksimum olarak gözlenmesini sağlar. Grafik ekranda gösterimi sağlanan bu değerler ekran ölçeğine göre değişmektedir.


Yazı Pozisyonu

Pozisyon Bilgilerini Kullan; ile etiketlerin yerleşimi daha detaylı belirlenebilir. Yatay ve Düşey ofsetler için Makro (?) ifadeleri oluşturulabilir. Dinamik etiketler nesnenin baş/son/orta noktalarında, istenirse yol gibi nesneler için yol boyunca oluşturulabilmektedir.

Çatışma Çözümleme Etkin; seçeneği etiketlerin üst üste gelmesini engeller.

Görünürlük

Her bir etiket tanımının görünür olma kuralı tanımlanabilir. Bu kural belli ölçeklerde görün (uzakta, yakında gibi) ya da belli bir süzgeç kuralı ile (sadece çelik borularda, sadece 4 katlı binalarda gibi)