Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Harita ve İmar Uygulamaları

Tanım

Harita ve İmar Uygulamaları, imar ve kadastro projelerinin mevzuatlar ve TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) yapısına uygun olarak tüm aşamaları ile hazırlanması ve proje çıktılarının alınması süreçlerini içerir. Harita imar uygulamaları kapsamında parselasyon uygulamaları, tapu kayıtlarının okunması, alan düzeltmeleri ve cins değişiklikleri, ayırma ve birleştirme işlemleri, terk ve ihdas işlemleri, 18. madde uygulaması kapsamında dağıtım uygulamaları anlatılmaktadır.

Hedef Grup

Bu uygulama, imar ve kadastro ile ilgili haritacılığa ilişkin tüm sektörler, belediye harita ve imar müdürlükleri, kadastro müdürlükleri, serbest harita büroları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır

Hedefler

 • Harita, Kadastro ve İmar Uygulamaları, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi(TAKBİS) konularında ve projelerin sahip olması gereken standartlar konusunda bilgi sahibi olacak,
 • ‘İmar Uygulaması’, ‘Dağıtım’ ve ‘Parselasyon’ işlemlerini yapabilecek,
 • ‘Kadastro’, ‘İmar Kayıt Nakli’, ‘İmar Uygulama Kontrolü’ ve ’DOP’ işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Tescile konu ‘Ayırma’, ‘Birleştirme’, ‘Cins Değişikliği’, ‘Yola Terk’, ‘Yoldan İhdas’ uygulamalarını yapabilecek,
 • Harita, İmar ve Kadastro Projeleri kapsamında, raster ve vektör altlık verileri uygun standartlarda üretebilecek ve düzenleyebilecek,
 • ‘Online Haritalar’ üzerinden ‘Yandex Maps’, ‘Bing Maps’ ve ‘WMS’ adreslerine bağlanabilecek, sunucular üzerinden gelen uydu görüntülerini projelerinde altlık olarak kullanabilecek,
 • Mimar modülü ile iş akışları tasarlayabilecek, farklı projelerde tekrarlanan veya birkaç adımdan oluşan işlemler için iş akış modellerini kullanabilecek
 • Sayısallaştırma işlemlerini TAKBİS’ e uygun yapıda veri tabanı bağlantılı olarak gerçekleştirebilecek,
 • Grafik ve sözel yapıda tüm ilişkisel sorgu, analiz, veri girişi, düzenleme ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Parsele ilişkin, dengeleme, ayarlama, düzenleme, geçmiş görüntüleme ve rapor alma işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Mevzuata uygun belge ve raporlar oluşturup çıktılarını alabilecek,
 • Oluşturduğu projeleri KML dosya formatında aktarabilecektir.