Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ruhsat Eşleşme Sorguları

Eşleşme Sorgularından Parselle eşleşmeyen ve Parseli/Kapısı eşleşmeyen Ruhsatların listesi alınabilir. Eşleşmeyen bu ruhsatların eşleştirilmesi sağlanarak bütün ruhsatların grafik veri ilişkilenmesi sağlanabilir.

  • No labels