Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yapı Ruhsatı

Yapı Ruhsatı Menüsünün altında SorgulamaRaporlamaEşleşme Sorguları menüleri bulunmaktadır. 

  • Sorgulama Menüsü: Parselle eşleşen ruhsatları ve tüm ruhsatların sorgulanabileceği sorgulama menüleri bulunmaktadır.
  • Raporlama Menüsü: Yıllık, Aylık, Mahalle, Parsel, Toplam arsa maliyeti, Veriliş amacına göre ve 5 yılı geçen ruhsatlara göre raporlama yapılabilir.
  • Eşleşme Sorguları Menüsü: Parseli ve Kapısı ile eşleşmeyen ruhsatlar raporlanabilir.

 

 

 

  • No labels