Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yapı Kullanım Izin Belgesi

Yapı Kullanım İzin Belgesi Menüsünün altında SorgulamaRaporlamaEşleşme Sorguları menüleri bulunmaktadır. 

  • Sorgulama Menüsü: Parselle eşleşen iskanlar ve tüm iskanların sorgulanabileceği sorgulama menüleri bulunmaktadır.
  • Raporlama Menüsü: Yıllık, Aylık, Mahalle, Parsel, Veriliş amacına göre iskanlar raporlaması yapılabilir.
  • Eşleşme Sorguları Menüsü: Parseli , Kapısı ve Yapı Ruhsatı ile eşleşmeyen iskanlar raporlanabilir.

 


 

  • No labels