Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yönetim

Nesne yönetimi, nesneler arası ilişkilerin yönetimi, uygulama menüsünün düzenlenmesi, meta konfigürasyonu yedekleme ve yedekleri geri yükleme gibi sistemsel yapılandırma işlemlerini ifade eder.

  • No labels