Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pivot ( İstatistik Sorgu Sonucu )

AÇIKLAMA:

Sorgu sayfalarında istatistik rapor sekmesinden en az bir küme fonksiyonu ile birlikte en az iki normal kolon (küme fonksiyonu olmayan ancak gruplanabilir alan) seçildiğinde sorgu sonuçları pivot grid üzerinde gösterilir. Pivot grid kontrolü kullanıcılara çapraz tablo sunumu üzerinde zengin bir veri özetleme yeteneği sunar. Kullanıcı sürükle - bırak yöntemi ile sorguya giren alanları yeniden organize ederek farklı veri analizleri yapabilir. 

 

Sonuçlar içerisinde

  • Otomatik süzme , 
  • Sonuçları sayfalama, 
  • Sonuçları word,excel, pdf, rtf, csv formatlarında dışarı aktarma,
  • İstatistik sorgu sonuçlarını grafik üzerinde gösterme,
  • Konumsal bilgi içeren verileri harita üzerinde gösterme, 
  • Görünüm linkinden kullanıcı standart grid görünümüne geçme gibi yetenekleri vardır. 


İstatistik Raporlar Nasıl Hazırlanır?

Ekran Görünümü