Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sorgu Sonuç Ekranı

Özet

Sorgulama ekranında Sorgula düğmesine tıklandığında, Netigma uygulaması sorgu sonuçları için yeni bir sekme açar.

Yapılan alan seçimleri ve sorgunun özellikleri sorgu sonucunda kullanılan kontrolleri farklı kılar. Örneğin; İstatistik Rapor sekmesinden en az iki gruplanabilir alan ve bir küme fonksiyonu kullanılan alan seçilmişse sorgu sonucu otomatik olarak pivot gridde gösterilir. 

Bu sayfada sorgu sonuç ekranı ile ilgili ayrıntılar yer almaktadır. Görünümlerden ve ekranın detay özelliklerinden bahsedilmektedir.

Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.