Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ağaç Grid Görünümü

 

Bu sayfada ağaç grid (hiyerarşi) yapısındaki sorgu sonuç görünümünden bahsedilmektedir.

Sorgu sonucunun ağaç grid görünümünde gelmesinin iki önkoşulu vardır.

  • Kayıtlar arasında master-detail hiyerarşi ilişkisi olması
  • Sorgu tasarımının sorgu sonucunun ağaç grid olacağı şekilde yapılmış olması.

 

Sorgu sonuç ekranında:

  • Oklara tıklandığında hiyerarşi detayları açılır / kapanır.
  • Sorgu sonucunun altındaki butonlar kullanılarak farklı sorgu sonuç görünümlerine geçiş yapılabilir, Excel'den dosya alımı/ Excel'e dosya aktarımı, sonuç özeti alımı gibi işlemler yapılabilir.

 

 

 

Ağaç Grid Ekran Görünümü

Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.