Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kolon Adlarının/Alanların Gösterim Adlarının Tanımlanması

Açıklama

Veritabanıdan gelen kolon adları kullanıcı ara yüzlerinde çoğu zaman anlamsız kalmaktadır. Veritabanı kolonlarına anlamlı gösterim adları verilmesi işlemi bu sayfada anlatılmaktadır.

Önceki aşamada menüye eklenen Standart İl Sorgu Sayfasına tıklandığında aşağıdaki sayfa açılacaktır. Açılan bu sayfada Gösterim adları görüldüğü üzere veritabanındaki gibi ham halleriyle gözükmektedir.

 

Gösterim adlarını düzenlemek için Yönetim -> Framework İşlemleri -> Obje Listesine girilir.

Tablo alanından İller objesi seçilir. Ardından Kolon listesi   düğmesine basılarak İller tablosunun kolonlarına erişilir.

 

Sol tarafta kolon listesi gözükecektir. Bu listede kolonlar tek tek seçilerek Gösterim Adı alanına istenilen yazılıp Kaydet düğmesine tıklandığında adlandırma tamamlanır.

Diğer kolonlar için de aynı şekilde gösterim adları tanımlanması gerçekleştirilir. Tanımlamalardan sonra menüden Standart İl Sorgu Sayfası sayfasına tıklandığında gösterim adlarının değiştiği görülecektir.