Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sorgu Sayfasına Sorgu Ekleme

Sorgu Sayfası özelliklerindeki Sorgular butonuna tıklandığında bir pencere açılır.

Bu pencerede işleme konu obje ve onun ilişkili olduğu objelerin listelendiği paneller yer almaktadır.

En soldaki panelde objeler bulunur. Sorgu sayfasına eklenecek sorgunun ait olduğu objeye tıklandığında ortadaki panelde o objenin sorguları listelenir.

Listelenen sorgular sağ oklara tıklanarak en solda yer alan panele aktarılır.

Tamam butonuna tıklandığında sorgu sayfasında yer alacak sorgular seçilmiş olur.