Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Sorgu Raporları  - Yazıcı Dostu Rapor

Açıklama

Sorgu Raporları, Netigma içinde yazdırma sayfası tasarlama kabiliyeti sunar. Sorgu sonucundan direk yazıcıya uygun formatta hazırlanmış olan rapora gidebilmeyi mümkün kılar.

Sorgu raporu hazırlama işlemi, HTML raporlardan farklı olarak, doğrudan sorgu üzerinden gerçekleştirilir.

Bu dökümanda yazıcı dostu sorgu raporlarının hazırlama süreci anlatılmaktadır.

 Sorgu Raporu Tanımlama İşlemleri

Sorgu Raporu Tanımlamak

Varolan bir sorguya sorgu raporu tanımlamak için Sorgular sayfasındaki Sorgu Raporları özelliğine tıklanır.

Yeni rapor oluşturma penceresi açılır. Açılan pencerede Ekle butonuna tıklanarak raporun adı belirlenir. Bu işlem sonucunda aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir.

Rapor tasarım aracı butonuna tıklandığında yazıcı dostu rapor tasarlamaya uygun olan Devexpress tabanlı ekran açılır.

Ekranın sol üst köşesindeki liste ikonuna tıklandığı zaman "Run Wizard" ve "Kaydet" olmak üzere iki seçeneği bulunan küçük bir menü açılır.

Run Wizard seçildiğinde rapor alanlarını seçip gruplamayı kolaylaştıran sihirbaz açılacaktır.

Rapor sihirbazında biri sağda diğeri solda olmak üzere iki panel bulunur. Soldaki panelde sorgu sonuç alanları listelenir. Bu alanlardan raporda yer alması istenenler seçilerek oklar yardımıyla sol panele aktarılır.

Alan seçimi tamamlanınca Sonraki butonuna tıklanarak grup seçme aşamasına geçilir.

Grup seçimi yapıldıktan sonra seçilen grubun hangi bazda özetleneceği seçilir. Dökümanımızdaki örnekte rapor Mahalle bazında gruplanıp Mahalle Nüfusu bazında özetlenecektir.

Bir sonraki aşamada rapor düzeni seçilir.

Rapor stili belirlenir.

 

 

Rapor başlığı belirlenerek Bitiş butonuna tıklanır. Rapor tasarımı tamamlanmıştır.

 

Bu aşamada raporun taslağı oluşturulmuştur. Bu aşamadan sonra görsellikle ilgili ayarlamalar yapılabilir. Devexpress özellikleri kullanarak rapora imaj, bölüm vs eklenebilir. Devexpress tasarım özellikleri ile ilgili olarak Devexpress kullanıcı dökümanlarına başvurulabilir.

Önizleme butonuna tıklandığında raporun önizlemesi yapılabilir. Yazdırmak veya farklı dosya tiplerinde rapor export etmek için bu ekranda kısayollar bulunur.

 

 Sorgu Raporunu Sorgu Sonuç ekranıyla ilişkilendirmek

 

Sorgu Raporunu Sorgu Sonuç ekranıyla ilişkilendirmek

Raporu tasarladıktan sonra sorgu ile ilişkilendirme işlemi yapılması gerekmektedir.

Bunun için, Netigma menüsünden Yönetim -> Framework İşlemleri -> Obje Listesi -> Kolon Listesi takip edilerek yeni bir veri alanı tanımlanır.

Bu yeni veri alanının görüntüleme editörü Link olarak seçilir. Link özellikleri altında yer alan İşlem= Sorgu Raporu Linki seçilir.

Detaylar için işlemle ilgili dökümana başvurunuz.

 

 Sorgu Raporunu Klonlamak

 

Sorgu Raporlarını Klonlamak

Sorgular sayfasındaki Sorgu Raporları özelliğine tıklanarak kopyalanmak istenen sorgu raporu seçilir ve Klonla butonuna basılır.

Açılan popuptan klon sorgu raporunun adı yazılır ve Ekle butonuna tıklanarak kaydetme işlemi yapılır.

Klon raporun tasarımı ana raporla birebir aynıdır. Tasarımı değiştirmek, alan eklemek, çıkarmak vb için Rapor Tasarım Aracı'na tıklanır.

Rapora "Veri Kaynağı" tanıtılarak alan eklenebilir.

 Sorgu raporuna veri kaynağı tanıtmak

Sorgu raporuna veri kaynağı tanıtmak

 

Ne zaman kullanılır?

  1. Wizard kullanmadan rapor tasarımı yapılırken
  2. Klondan tasarımına devam edilen bir rapora yeni veri alanı, grafik vb eklemeden önce

 

Sorgu raporuna veri kaynağı eklemek için:

  1. Rapor tasarım aracının en sağında yer alan Database ikonuna tıklanır.

 

 

Açılan panelin sağ üst köşesindeki veri kaynağı ekleme ikonuna tıklanır. Açılan listeden " Veri Kaynağı" ifadesi seçilir.

 

 

Sorgu raporuna veri kaynağı olarak ilgili sorgunun sonuç listesinin eklenmiş olduğu görülür.

 

 

Bu aşamadan sonra rapora yeni alan eklendiği zaman sağ paneldeki Özellikler -> Veri İlişkilendir adımında eklenmiş olan veri kaynağı listelenecektir.