Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Orman Kadastro Bilgi Sistemi Uygulanması"

"The Application Of Forestry Cadastre Information Systems"

Alpaslan SAVACI, Eda SUNER, Hüseyin CANDAN, Emin BANK, Başak Billur MUTLU

Netcad Yazılım A.Ş.

alpaslan.savaci@netcad.com.tr, eda.suner@netcad.com.tr, huseyin.candan@netcad.com.tr, emin.bank@netcad.com.tr, basak.mutlu@netcad.com.tr

ÖZET

Ormanların sınırlarının belirlenmesi (kadastro) ve mülkiyetinin tespiti için yapılan aplikasyon işleri ile sınırları kesinleşen yerlerin tapuya tescil işlemleri orman kadastrosunun konusudur.

Orman Genel Müdürlüğünce işlem ve karar süreçlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılma kapsamında Orman Kadastro Bilgi Sistemi (KADBİS) faaliyetleri başlatılmıştır.

Proje; Orman Bölge Müdürlükleri envanterinde bulunan, günümüze kadar farklı kanun ve yönetmeliklere uygun üretilmiş kadastro verilerinin standartlaştırılması, akıllandırılması ve merkezi bir veri tabanında toplanmasını hedeflemektedir.

Proje, orman alanlarına ait kadastro haritaları ve sözel verilerin Orman Bölge / İşletme Müdürlükleri tarafından girilerek Genel Müdürlük veri tabanında toplanması, 2 ve 3 boyutlu olarak zengin harita altlıkları kullanılarak internet ortamından sunulması, ilişkili verinin istatistiki sorgu sonuçlarının görüntülenmesi ile verinin etkin biçimde erişimini ve paylaşımını kapsamaktadır.

Proje ile; orman, 2B, su ve ziraat alanları artık KADBİS üzerinden takip edilebilmektedir. Coğrafi tabanlı bölge, işletme, il bazlı raporlar elde etmek mümkündür. Taşrada üretilen veriler dinamik olarak sistem üzerinden merkezi veri tabanına gönderilebilmekte ve Türkiye ölçeğinde raporlamalar yapılabilmektedir. Verinin üretildiği noktadan itibaren onay ve yayınlama süreçleri içerisinde izlediği adımlar takip edilebilmekte, standartlara uygun, doğru verinin üretimi sağlanmaktadır.

 

Anahtar Sözcükler: Orman Kadastro Bilgi Sistemi, Coğrafi Tabanlı Orman Envanteri, KADBİS

ABSTRACT

The application process in order to determination of ownership and boundry of forest and the title deed registration process are covered by Forest Cadastre Works.

Cadastre Information System (KADBİS) activities have been launched by General Directorate of Forestry in order to accelerate the process of decision making process,  increase the efficiency and productivity of Forestry and optimum use of information and communication technologies.

The Project aims the standardization of cadastral data which produced according to the different technics, laws and regulations, the converting to smart data (gis data) and the collection in a central database which have been in the inventory of Regional Directorates of Forestry.

Project activities cover the digitization of cadastral maps  and verbal data entry of  forest area  by the Regional Forestry Directorates and Units, the collection of entered data in the General Manager database, 2D and 3D data-rich presentation of maps, statistical display of the query results, data access and sharing effective through the internet.

Now,  2B, water and agricultural areas can be monitored, geographically-based regional, business, city-based reports can be obtained,  generated data in the countryside can be sent to the central database through the system dynamically, can be report Turkey-wide,   approval and publishing processes from the point where the data produced  back to follow the steps can be traced,  the production of accurate data accordance with the standards is available by KADBİS  project.

 

Keywords: Forest Cadastre Information System, Geo-Based Forest Inventory, KADBİS