Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İstatistik Rapor Nasıl Yapılır? Tematik Harita Nasıl Oluşturulur?

Bu dokümanda sorgu sayfalarında yer alan “İstatistik Rapor” seçeneğinin tematik harita oluşturma özelliği anlatılacaktır.

Genel Olarak İstatistik Raporu Kavramları

 

Bir Netigma nesnesinin sorgu sayfasında

  • “Standart Alanlar”, 
  • “Seçeceğiniz Alanlar” ve
  • “İstatistik Rapor” başlıkları altında 3 farklı sorgu seçeneği vardır. 

 

İstatistik Rapor sekmesi, sayfaya konu olan nesne ve ilişkili nesneleri başlıklar halinde sunarak her başlığın altında o nesneye ait alanlar için seçilebilir elemanlardan oluşan bir listesini sunar. Listedeki alanları grup ve küme olmak üzere 2 farklı kategoride değerlendirebiliriz. Aşağıdaki ekran görüntüsünde Mahalle nesnesine ait Grup ve Küme alanları gösterilmektedir.

 

Grup alanlar arkadaki verilerin normal bir listeleme mantığıyla görüntülenmesini sağlarken küme alanlar verilerin kümelenerek ve özet olarak toplam, sayı, ortalama, minimum vb bir işlem sonucunda bir değer gösterilmesini sağlar. Alanların dâhil olduğu bu kategoriler istatistik raporu almanın yanında bu rapora ait bir tematik haritası oluşturmada da etkilidir.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde daha yukarıdaki ekran görüntüsünde görünen nesne ve alanlardan ‘Mahalle.ObjectId’, ‘Mahalle.Mahalle Adı’ ve ‘Yapı.Ortalama Kat Adedi’ alanlarının seçiminden oluşan liste görüntülenmektedir.

Görüldüğü gibi ObjectId ve Mahalle Adı alanları ilgili kayda ait gerçek bir veriyi gösterirken Ortalama Kat Adedi alanı Mahalle ile ilişkili yani mahallede bulunan yapıların kat bilgilerinin ortalamasını göstermektedir.

 

 İstatistik Raporundan Tematik Harita Oluşturma

 İstatistik Raporundan Tematik Harita Oluşturma

Oluşturulan bir istatistik raporundan tematik oluşturmak için listenin sağ alt köşesinde bulunan Tematik Al açıklamalı imaj düğmesine tıklıyoruz.

‘Tematik Al’ düğmesine tıklanmasıyla aşağıda ekran görüntüsü verilen tematik konfigürasyon penceresi açılır.

 

Tematik konfigürasyon penceresindeki seçenekler şunlardır.

Obje

Tematiğe konu olan nesnenin seçilmesini sağlar. Bu listede önceki ekranda yani istatistik raporu oluşturma ekranında seçtiğiniz alanların ait olduğu nesnelerden (tablolardan) spatial olanları listelenir. Eğer seçilen alanlardan hiçbirisi de spatial bir nesne değilse bu liste boş gelir ve tematik oluşturulamaz. Peki bu bilgi yani Obje seçimi neyi sağlara gelirsek, seçilen spatial nesne oluşturulacak olan tematik haritanın hangi nesnenin coğrafi bilgisine göre oluşturulacağını belirler yani sorguda hem mahalle hem de parsel nesnesinden alanların olduğunu varsayarsak bu listede Mahalle ve Parsel seçenekleri olacaktır. Mahalleye göre tematik al denildiğinde haritada mahalleler (sınırları çizilerek) gösterilecek, Parsel e göre tematik al denildiğinde de haritada parseller gösterilecektir.

 Tematik Tipi

Tematik Tipi

Tematik konfigürasyon penceresindeki bir diğer seçenek de tematik tipi bilgisidir. Olası tematik tipi seçenekleri, anlam ve açıklamaları şöyledir.

  • Grup Alan Tematiği

Tematiğe konu olan sorguda en az bir tane grup alanı varsa bu seçenek tematik tipi alanında görünecektir.

‘Grup alan tematiği’ seçeneğiyle oluşturulan tematikte slotlar grup alanı bilgisiyle tanımlanır. Böylece haritadaki renklendirme vb diğer görsel gruplama slotlara göre yapılacağı için tematik grup alanına göre yapılmış olacaktır.

Örnek: Mahalle adı ve alanına göre yapılan bir istatistik sorgusunun sonucunda aşağıdaki liste ve tematik harita oluşacaktır. Dikkat edileceği gibi mahallelerin renklendirmeleri 4 aralığa göre yapıldı ve bu aralıklar mahalle alanlarına göre belirlendi.

 

  • Grup Alan Sayısal Tematiği

Tematiğe konu olan sorguda en az bir tane grup alanı varsa ve bu alan sayısal bir tipteyse bu seçenek tematik tipi alanında görünecektir.

Bu tip tematikte grup alanları belirli aralıklara ayrılarak gruplanır ve slotlar bu aralık bilgilerine göre tanımlanırlar. Örneğin, 30 satırlık bir listede 100-175 | 175-250 | 250-325 | 325-400 şeklinde 4 ayrı aralık oluşturulur ve bu aralıklar için birer slot tanımlanır. Aralık sayısı ilk olarak 4 olarak ayarlanmış olsa da ileride değişiklikler yapılabilir yâda konfigüre edilebilir bir hale getirilebilir. Aralık sayısı, veriler istenen grup sayısına bölünemeyecekse yada manasız olacaksa azalabilir yada artabilir.

Örnek: Mahalle adı ve alanına göre yapılan bir istatistik sorgusunun sonucunda aşağıdaki liste ve grup alan sayısal seçeneğiyle de aşağıdaki tematik harita oluşacaktır. Dikkat edileceği gibi renklendirme mahalle aralıklarının bölündüğü 4 gruba göre oluşturuldu. Dikkat edilecek bir diğer nokta da coğrafi birim olarak mahallelerin kullanılıyor olmasıdır. Yani bir mahallenin bir kısmı bir gruba diğer kısmı başka bir gruba girmiyor. Mahalle topluca bir gruba giriyor.

 

 

  • Küme Alan Tematiği

Tematiğe konu olan sorguda en az bir tane küme alanı varsa bu seçenek tematik tipi alanında görünecektir.

‘Küme alan tematiği’ seçeneğiyle oluşturulan tematikte slotlar küme alanı bilgisiyle tanımlanır. Böylece haritadaki renklendirme vb diğer görsel gruplama slotlara göre yapılacağı için tematik küme alanına göre yapılmış olacaktır

Örnek: Mahalle adı ve ortalama kat adedine göre yapılan bir istatistik sorgusunun sonucunda aşağıdaki liste ve küme alan seçeneğiyle de aşağıdaki tematik harita oluşacaktır. Dikkat edileceği gibi renklendirme mahallenin ortalama kat adedine göre yapıldı. Ayrıca aynen önceki örneklerde olduğu gibi mahalle bir birim olarak ele alındı yarısı bir renk yarısı başka bir renk olmadı.

 

  • Küme Alan Sayısal Tematiği

Tematiğe konu olan sorguda en az bir tane küme alanı varsa ve bu alan sayısal bir tipteyse bu seçenek tematik tipi alanında görünecektir.

Bu tip tematikte küme alanları belirli aralıklara ayrılarak gruplanır ve slotlar bu aralık bilgilerine göre tanımlanırlar.

Örnek: Mahalle adı ve bina sayılarına göre yapılan bir istatistik sorgusunun sonucunda aşağıdaki liste ve küme alan sayısal seçeneğiyle de aşağıdaki tematik harita oluşacaktır. Dikkat edileceği gibi renklendirmeleri bina sayısı aralıklarına göre gruplanarak yapıldı. Mahallenin bütünlüğü ise bozulmadı yani bir mahallenin tamamı bir renkte kaldı.

 Tematik Şablonları

Tematik Şablonları

Tematik konfigürasyon penceresindeki diğer bir seçenek de tematik şablonu bilgisidir. Tematik şablonu seçimi, oluşacak tematik haritanın renklendirme, tarama vb görsel ayarları için şablon görevi görür.

Tematik şablon seçenekleri, yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüleceği gibi uygulamanın /ModulData/ThematicTemplate dizinine eklenmiş resim ve Netcad6 tematik xml dosyalarının keşfedilmesiyle listelenir. Uygulama bu dizinin altındaki xml uzantılı dosyaları ve aynı isim farklı uzantılı(resim uzantısı olması gerekir) dosyaları kullanıcıya listeleyerek istediği temayı seçmesini sağlar. “Netcad Tema 1” isimli yeni bir tema eklemek için /ModulData/ThematicTemplate dizini altına NetcadTema1.xml isimli Netcad6 tematik dosyasını ve bu şablonu temsil edecek ikon olarak kullanılacak uygun NetcadTema1.jpg isimli resim dosyasının eklenmesi gerekir.  

Örnek: Yukarıdaki ‘Özgün1’ isimli örnek tematik şablonuyla oluşturulmuş olan “Küme Alan Sayısal Tematiği“ haritasını ‘Özgün2’ isimli örnek tematik şablonuyla oluşturacak olursak aşağıdaki haritayı elde etmiş oluruz.