Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raporlara Grafik ve Tematik Nasıl Eklenir?

Bu dokümanda istatistik raporlamalarda alınan grafik rapor ve tematik haritaların rapor içeriklerine nasıl ekleneceği anlatılmaktadır.
 Nesne Raporuna Grafik Ekleme

 

Nesne raporuna, grafik eklemek için yukarıda yeralan Rapor Tasarım Aracı ekranında da görüleceği üzere bir nesnenin Şablonlar listesi altında bulunan bir sorgu şablonunu rapora sürükleyip bırakıyoruz. Ardından rapora eklediğimiz bu kontrolü fare ile seçerek özellikler(Netigma Özellikleri) sekmesinin açılmasını sağlıyoruz. Açılan özellikler penceresinde viewstyle değeri olarak "Chart" yazıyoruz. Bu ayar sorgu şablonu sonucunun bir grafik (chart)olarak gösterilmesini sağlar.

viewstylecustomatt özelliği ise şu şekilde ayarlanıyor;
ChartType, 0 dan 34 e kadar değer alabilen ve oluşturulacak grafik' in nasıl bir grafik olacağını (pie, bar, point vs) belirleyen değerdir. Varsayılan değeri 0 (point) dır.
ImageHeight, oluşturulacak grafik imajının yüksekliğini belirler. Varsayılan değeri 400' dür. 
ImageWidth, oluşturulacak grafik imajının genişliğini belirler. Varsayılan değeri 400' dür. 
Bu bileşenler noktalı virgülle birleştirilerek şu şekilde kullanılır. "ChartType:0;ImageHeight:600px;ImageWidth:800px;HideYAxisGridLine:1;HideXAxisGridLine:1;XAxisLabelDirection:2;HideLegend:1;DataLabelValue:6;LegendLabelValue:5;SelectedTheme:Light;SelectedPalette:Green Yellow;ShowLabels:True". ChartType özelliğinin alabileceği tüm değerler ise şöyledir:

 

Area = 18,
Area3D = 57,
Bar = 0,
Bar3D = 44,
Bubble = 10,
CandleStick = 29,
Doughnut = 6,
Doughnut3D = 51,
FullStackedArea = 24,
FullStackedArea3D = 59,
FullStackedBar = 2,
FullStackedBar3D = 46,
FullStackedLine = 13,
FullStackedLine3D = 55,
FullStackedSplineArea = 25,
FullStackedSplineArea3D = 64,
FullStackedStepArea = 26,
Funnel = 8,
Funnel3D = 52,
Line = 11,
Line3D = 53,
ManhattanBar = 47,
NestedDoughnut = 7,
Pie = 5,
Pie3D = 50,
Point = 9,
PolarArea = 37,
PolarLine = 35,

RadarArea = 42,
RadarLine = 40,
RadarPoint = 39,
RangeArea = 27,
RangeArea3D = 65,
ScatterLine = 16,
ScatterRadarLine = 41,
SideBySideFullStackedBar = 4,
SideBySideFullStackedBar3D = 49,
SideBySideStackedBar = 3,
SideBySideStackedBar3D = 48,
Spline = 15,
Spline3D = 61,
SplineArea = 20,
SplineArea3D = 62,
StackedArea = 21,
StackedArea3D = 58,
StackedBar = 1,
StackedBar3D = 45,
StackedLine = 12,
StackedLine3D = 54,
StackedSplineArea = 23,
StackedSplineArea3D = 63,
StackedStepArea = 22,
StepArea = 19,
StepArea3D = 60,
StepLine = 14,
StepLine3D = 56,
SwiftPlot = 17,
RangeBar = 31,

 

Sonuç raporun görünümü aşağıdaki gibidir;

 Nesne Raporu' na Tematik Ekleme

 

Nesne Raporu' na Tematik Ekleme

Nesne raporuna, tematik eklemek için Rapor Tasarım Aracı ekranında bir nesnenin Şablonlar listesi altında bulunan bir sorgu şablonunu rapora sürükleyip bırakıyoruz. Ardından rapora eklediğimiz bu kontrolü fare ile seçerek özellikler(Netigma Özellikleri) sekmesinin açılmasını sağlıyoruz. Açılan özellikler penceresinde viewstyle değeri olarak "Thematic" yazıyoruz. Bu ayar sorgu şablonu sonucunun bir tematik harita olarak gösterilmesini sağlar. 

viewstylecustomatt özelliği ise şu şekilde ayarlanıyor;
TableName, tematik oluşturulurken kullanılacak spatial tablonun adını tutar. TableName değeri verilmezse, sorgu şablonunda tek bir tablo tanımlıysa bu tablo kullanılır, birden fazla tablo tanımlıysa kullanıcıya tablename girmesi için raporda uyarı verilir. 
ThematicTemplatePath, ise tematik haritanın temalarının görsel tanımlarını içeren xml türündeki bir dosyanın adıdır. Buraya girilen değer Moduldata/ThematicTemplate klasörü içerisinde aranır. Bu ayara bir değer girilmez ise veya girilen değer adına sahip bir dosya bulunmazsa tematik harita otomatik olarak Ozgun1.xml dosyası kullanılarak oluşturulur. 
ThematicType, tematiğin oluşturulma mantığını belirler. Alabileceği değerler şunlardır.
GrupAlanTematigi = 1,
GrupAlanSayisalTematigi = 2,
KumeAlanTematigi = 4,
KumeAlanSayisalTematigi = 8 
BBox, Ymin,Xmin,Ymax,Xmax formatında bounding box bilgisi alır. Haritanın göstereceği bölgeyi ayarlar. 
LayerFilter, haritada gösterilmeyecek katmanların yarlanmasını sağlar. 
ImageHeight, oluşturulacak tematiğin yüksekliğini belirler. Varsayılan değeri 400' dür. 
ImageWidth, oluşturulacak tematiğin genişliğini belirler. Varsayılan değeri 400' dür. 
Bu bileşenler noktalı virgülle birleştirilerek şu şekjlde kullanılır. 
TableName:GEOMAHALLE;ThematicTemplatePath:Ozgun2.xml;ImageHeight:600;ImageWidth:800; LayerFilter:GEOYOL=0
Sonuç raporun görünümü ise aşağıdaki gibidir;

 

 Raporların anasayfada kullanılması

 

Raporların Ana Sayfada Kullanılması


Grid, tematik yada grafik içeren raporlar ana sayfada da kullanılabilirler. Bunun için ana sayfaya sağ üst köşede bulunan ana sayfa yazısına tıklanarak açılan menüden Alan Ekle menüsüne tıklanır.

Açılan pencerede rapor seçeneği seçilip ardından bir başlık, istediğimiz raporun adı ve yükseklik değeri girilip Ekle düğmesine tıklanarak seçtiğimiz raporun ana sayfada gösterilmesini sağlamış oluruz.

Sonuç olarak eklediğimiz raporlar anasayfada aşağıdaki şekilde görüntülenecektir.