Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raporun Word'e dışa aktarımında(export) arkaplan nasıl tanımlanır?

Bu dökumanda netigmada hazırlanan raporların word'e çıktı olarak anlatılması ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır.

Değiştirilmek istenen rapor açılarak düzenleme işlemine başlanır.

Taslak sekmesinde raporun içeriği oluşturulur. Ardından HTML sekmesine tıklanarak "Örnek rapor içeriği" gibi düzenlenir ve rapor kaydedilir.

Örnek rapor içeriği
<style>
body {
background-image:url(http://www.logoindir.com/wp-content/uploads/2012/04/netcad-logo.jpg);
}
</style>
<body>
RAPOR İÇERİĞİ
</body>

Word 2010 sürümünde herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.

Word 2013 sürümünde görüntülemek için Dosya->Seçenekler->Gelişmiş->Belge içeriğini göster konumundan “Arka plan renklerini ve görüntülerini Sayfa Düzeni görünümünde göster“ seçeneği seçilmelidir.

 

Yazdırmak için Dosya->Seçenekler->Görüntü konumundan Yazdırma seçenekleri altındaki “Arkaplan renkleri ve resimlerini yazdır” seçeneği seçilmelidir.


Word 2013 sürümündeki sorundan dolayı her zaman arkaplan görüntüleme düzgün çalışmamaktadır ancak yazdırma düzgün çalışmaktadır.