Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Süreç Tasarımı Nasıl Yapılır?

Netigma, yönettiği verilere "Süreç Yönetimi" desteği ekleyebilir.

Bu sayede basit veri giriş ihtiyaçları yanında, bir iş mantığı işletmek mümkün olur.

Örneğin yeni bir başvuru girildiğinde ilgiliye e-posta gönderilmesi, onaylandığında başvuran kişiye SMS atılması gibi.

Bu gibi tanımlamalar, "Süreç Yöneticisi" içinde “Durum Makinası/State Machine” tekniğine dayalı olarak görsel arayüz ile yapılır.

Netigma bu süreç tanımlarına entegre olabilir.

İçerik

Kullanıcı dostu bir arayüzde objeleri sürükleyip bırakma kolaylığında iş süreçlerinizi tanımlayabilirsiniz. Netigma, yetenekleri ile nesnelerin süreçteki durumlarını izleyebilir, verimlilik, iş yükü gibi raporları alabilirsiniz. Bu sayfada süreç tasarımının nasıl yapıldığı, Netigma-süreç entegrasyonu ve süreç kavramları hakkında detaylı bilgi yer almaktadır.

 

 Süreç Yöneticisi örneğine geçmeden önce terminolojide kullanılan bazı ifadeleri açıklayalım.

  • Durum : Süreç içindeki bir nesnenin herhangi bir andaki bulunduğu aşamayı belirtir (Örn. Dokümanların tamamlanması bekleniyor).
  • Olay : Nesnelerin süreç içinde uğrayabilecekleri işlemleri ifade eder (Örn. Yönetici tarafından onaylandı).
  • Bağlantı : Süreç durumları ve olaylar arasındaki ilişki tanımlarıdır (Örn. Nesne, X olayı ile A durumundan B durumuna geçer).
  • Rol : Kullanıcı yetkilerini ifade eder. Süreç durumları ile roller ilişkilendirilerek hangi durumdaki kayıtların hangi kullanıcılar tarafından görülebileceği/işlem göreceği belirlenir.

 

Süreç Yöneticisi, durumlar arası geçişler için basit olaylar veya bu olayların bileşkelerini tanımlayan formüller kullanmanıza olanak sağlar.

Bu dokümanda basit bir sürecin tanımlaması yapılacaktır. Bu işlevleri kullanarak çok daha komplike süreçleri tanımlamak mümkündür.

Ayrıntılı bilgi için Süreç Kavramları sayfasına bakınız.